Finální montážní sada

PP 45 K

Typové číslo: 0095.0241
Výrobce: MAICO
Finální montážní sada pro lokální ventilační přístroj PushPull 45 K s rekuperací tepla se skládá z... více info
PP 45 K IM0017236.PNG Finální montážní sada pro lokální ventilační přístroj PushPull 45 K s rekuperací tepla se skládá z ventilátoru, keramického výměníku tepla, vnitřního krytu s pohonem klapky a filtrů 1 x G2 a 1 x G3. Verze: s elektrickou klapkou, nutné příslušenství: Trubka pro hrubou stavbu, venkovní kryt nebo prvek do ostění a regulátor ovzduší RLS 45 K nebo RLS 45 O, volitelné příslušenství: Zední blok, senzory, výkonový díl a rozšiřující modul EnOcean

Charakteristika

Výkres

PP 45 K - Výkres [mm]

 • PP 45 K IM0017170.PNG Finální montážní sada pro lokální ventilační přístroj PushPull 45 K s rekuperací tepla se skládá z ventilátoru, keramického výměníku tepla, vnitřního krytu s pohonem klapky a filtrů 1 x G2 a 1 x G3. Verze: s elektrickou klapkou, nutné příslušenství: Trubka pro hrubou stavbu, venkovní kryt nebo prvek do ostění a regulátor ovzduší RLS 45 K nebo RLS 45 O, volitelné příslušenství: Zední blok, senzory, výkonový díl a rozšiřující modul EnOcean
 1. Průchod kabelu

Technické údaje

PP 45 K - Technické údaje

Typ PP 45 K
Průtok 15 m³/h / 20 m³/h / 30 m³/h / 36 m³/h / 42 m³/h
Třída energetické efektivity A+
Napájecí napětí 12 V DC
Hodnota SPI podle DIN EN 13141-8 0,11 Wh/m³
Maximální příkon 1,2 W / 1,7 W / 2,1 W / 2,8 W / 3,5 W
Druh krytí IP 00
Schváleno DIBT. ano
Montážní poloha vodorovně
Druh systému lokální
Materiál pouzdra Umělá hmota
Materiál výměníku Keramika
Barva bílá, jako RAL 9016
Hmotnost 3,14 kg
Druh filtru Venkovní a vnitřní filtr
Třída filtru G2 / G3
Připojovací průměr 160 mm
Šířka 246 mm
Výška 246 mm
Hloubka 329 mm
Nutný prostup stěnou 162 až 182 mm
Tloušťka stěny 265 mm (pokud je zásuvný díl zároveň s trubkou) / 500 mm
Stupeň tepelné dispozice při referenčním průtoku podle DIN EN 13141-8 84,3 %
Nezbytná regulace ovzduší RLS 45 K / RLS 45 O
Akustický tlak 21 dB(A) / 25 dB(A) / 31 dB(A) / 35 dB(A) / 38 dB(A) / Odstup 1 m, volné pole
Posouzená max. diference úrovně hluku prvku Dn,w 51 dB
Číslo schválení Z-51.3-416
Balení 1 kus
Sortiment K
GTIN (EAN) 4012799952411
Typové číslo 0095.0241

Typový popis

Výrobek-popis

PP 45 K

Krátká informace

Finální montážní sada pro lokální ventilační přístroj PushPull 45 K s rekuperací tepla se skládá z ventilátoru, keramického výměníku tepla, vnitřního krytu s pohonem klapky a filtrů 1 x G2 a 1 x G3. Verze: s elektrickou klapkou, nutné příslušenství: Trubka pro hrubou stavbu, venkovní kryt nebo prvek do ostění a regulátor ovzduší RLS 45 K nebo RLS 45 O, volitelné příslušenství: Zední blok, senzory, výkonový díl a rozšiřující modul EnOcean

Typový popis

Parametry

 • Finální montážní sady pro lokální ventilační přístroj PushPull 45 s keramickým výměníkem tepla, vnitřním krytem a dvěma filtry (G2 + G3) pro filtraci vzduchu v obou směrech proudění.
 • Provedení:
  • PP 45 K - s elektrickou klapkou.
  • PP 45 O - s manuální klapkou.
  • PP 45 RC - s FM ovládáním a elektrickou klapkou.
 • Pro dosažení efektivního větrání doporučujeme provozovat tyto přístroje v páru. V případě finální sady PP 45 RC je to základním předpokladem.
 • Nutné příslušenství:
  • Trubka pro hrubou stavbu PP 45 RHK nebo PP 45 RHL
  • Venkovní kryt PP 45 AK, PP 45 AE nebo PP 45 AW pro montáž na stěnu nebo prvek do ostění PP 45 LE pro montáž do kanálu.
  • Regulátor ovzduší RLS 45 K nebo RLS 45 O pro finální sady PP 45 K a PP 45 O a FM spínač DS 45 RC pro FM přístroj PP 45 RC
  • Pomocí regulace ovzduší RLS 45 K nebo RLS 45 O lze současně ovládat více přístrojů (max. 6).
  • Při použití FM spínače DS 45 RC je počet přístrojů neomezený, ale musejí se nacházet v dosahu FM spínače.
 • Volitelné příslušenství:
  • Zední blok PP 45 MB
  • Výkonový díl PP 45 LT
  • Přídavný modul EnOcean PP 45 EO
  • Aktor EnOcean PP 45 ACT
  • Senzor vlhkosti PP 45 HYI a PP 45 HY
  • CO2 senzor PP 45 CO2
  • VOC senzor PP 45 VOC
  • Náhradní filtr PP 45 G2, PP 45 G3 a PP 45 G2P
 • Verze přístrojů PP 45 K a PP 45 RC disponují elektrickou klapkou. Pokud jsou přístroje odstaveny (stupeň 0), klapka se automaticky uzavře. V tomto případě přístroj nespotřebovává elektrickou energii.
 • U finální sady PP 45 O je nutno klapku uzavřít ručně.
 • Regulátory ovzduší RLS 45 K a RLS 45 O mohou být rozšířeny o vnitřní senzor vlhkosti PP 45 HYI nebo externí senzory PP45 HY, PP 45 CO2 a PP 45 VOC. V takovém případě přístroje dosahují energetické třídy A+.
 • Finální montážní sada PP 45 RC může být rozšířena o senzor vlhkosti PP45 HYI. Senzor může být instalován pouze do přístroje „Master“.
 • Regulátory ovzduší RLS 45 K a RLS 45 O a také FM přístroje PP 45 RC s FM spínačem DS 45 RC mohou být provozovány v 5 ventilačních stupních 15/20/30/36/42 m³/h a 3 provozních programech - trvalá ventilace s rekuperací tepla, provětrávání prostoru a automatický provoz podle senzorů. Při automatickém provozu je průtok regulován plynule podle hodnot senzorů.
 • U regulátoru ovzduší RLS 45 O je automatický provoz možný pouze s připojeným senzorem.
 • Regulátor ovzduší RLS 45 K a FM spínač DS 45 RC moho provádět ještě další funkce jako je nárazové větrání (časově omezené intenzívní větrání) a funkce uspání (časově omezené vypnutí).
 • U regulátoru ovzduší RLS 45 K je možná komunikace mezi odvětrávacími přístroji (např. ECA/ER) a přístroji PushPull. Tzn. při rozběhu odvětrávacího ventilátoru přepnou PushPull přístroje do provozu přívodu vzduchu pro kompenzaci podtlaku. V případě provozu přívodu je možný doběh 0, 6 nebo 15 minut. Musí být přitom zohledněn počet připojených přístrojů.
 • Regulátor ovzduší RLS 45 K nabízí v kombinaci s rozšiřujícím modulem EnOcean PP 45 EO jedinečnou možnost vzájemného propojení kabelových PP 45 K a PP 45 O a FM spínače PP 45 RC. S touto kombinací ovládání mohou být např. v přízemí instalovány kabelové přístroje a v 1. nadzemním patře přístroje FM. Celý systém je přitom ovládán jedním tlačítkem.
 • Regulátor ovzduší RLS 45 K nabízí navíc možnost pomocí software pro uvedení do provozu provádět konfiguraci přístrojů jednoduše prostřednictvím PC/notebook (Windows).

Výměník tepla

 • S pomocí vysoce výkonného výměníku tepla a velmi efektivního EC ventilátoru dosahuje přístroj stupně tepelné dispozice 84,3 % při referenčním průtoku vzduchu podle EN 13141-8.

Montážní pokyny

 • Montáž probíhá ve 2 krocích:
  • Instalace trubky pro hrubou stavbu PP 45 RHK (DN 160) nebo RHL (DN 160) a venkovního krytu do vyvrtaného prostupu DN 160 se spádem 1-2 %.
  • Doporučujeme vytvořit prostup o průměru DN 182 a spád trubky zajistit pomocí přiložených klínů ze styroporu.
  • Trubka (pouzdro) pro hrubou stavbu je chráněno omítkovým krytem před znečištěním.
  • Následně pak dochází k integraci finální montážní sady.
  • Pokládání potrubí a zaregulování systému (zařízení) není zapotřebí.

Elektrické připojení

 • Přístroj je dodáván smontovaný.
 • Elektrické připojení prostřednictvím konektorového spoje.
 • Propojení s regulátorem ovzduší RLS 45 K nebo RLS 45 O pomocí konektorového řídícího vedení.
 • Napájecí vedení 12V DC pro regulátor ovzduší RLS 45 K nebo RLS 45 O je zároveň i řídícím vedením k přístroji.

Odtok kondenzátu

 • Odvod kondenzátu probíhá přes integrovanou odkapovou hranu kondenzátu ve venkovním krytu.

Obsah

Schéma zapojení

PP 45 K - Schéma zapojení

RLS 45 K - regulátor ovzduší PushPull 45 Komfort

PP 45 K - ventilační jednotka PushPull 45 Komfort

Fan 1.1 - ventilační jednotka 1, pár přístrojů 1

Fan 2.1 - ventilační jednotka 2, pár přístrojů 1

Fan 1.2 - ventilační jednotka 1, pár přístrojů 2

Fan 2.2 - ventilační jednotka 2, pár přístrojů 2

Fan 1.3 - ventilační jednotka 1, pár přístrojů 3

Fan 2.3 - ventilační jednotka 2, pár přístrojů 3

S1 - tlačítko/spínač doplňkové funkce (uspání, intenzívní, nerovnováha, bezpečnostní)

UP-L - zapuštěný rozváděč pro připojení ventilačních jednotek, hvězdicové připojení všech jednotek

W-F1 - řídící vedení Fan 1, doporučený typ J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. délky k rozváděči 4 m.

W-F2 - řídící vedení Fan 2, doporučený typ J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. délky k rozváděči 4 m.

W1.X - řídící vedení ventilační jednotky, doporučený typ J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. délka vedení od rozváděče UP-L k jednotce PP 45 = 25 m.

W2.X - řídící vedení ventilační jednotky, doporučený typ J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. délka vedení od rozváděče UP-L k jednotce PP 45 = 25 m.

W3 - připojovací vedení Bus (RS-485), doporučený typ J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. délky vedení k senzorům, RLS, LT a modulu EnOcean cca. 100 m. Alternativně může být tato přípojka také využita jako Mod-Bus RTU rozhraní.PP 45 K - ventilační přístroj PP 45 K

VAP 45 - připojovací destička ventilátoru PP 45 KPředchůdce - následník

Lístek s poznámkami
Poptávka
Porovnání produktů
Poznámkový lístek Vám nabízí možnost centrálně shromažďovat požadované produkty. Poznámkový lístek může být libovolně měněn. Můžete měnit množství a pozici výrobku, vracet se ke stránkám výrobků, stahovat produktové datové listy, rušit pozice nebo označovat produkty jako volitelné (alternativní). Poznámkový lístek může být uložen na lokálním počítači a využit později k provedení dalších změn. S dokončeným poznámkovým lístkem můžete stáhnout výpisy se specifikacemi všech uložených výrobků, vystavit poptávku nebo porovnat výrobky.
Třídit Typ výrobku Jméno Typ.č. PDF Sortiment Ceníková cena* (EUR) Množství Volitelné Celková hodnota brutto (EUR)
Na poznámkovém lístku se nenacházejí žádné výrobky
Uložit poznámkový lístek na lokální PC (download)
Naplnit poznámkový lístek z lokálního PC (upload)

Hledání

Zde můžete vyhledávat podle výrobků, dokumentů, obsahu stránek atd.

Na tomto webu jsou aplikovány soubory cookies, které jsou z technických důvodů nezbytné, abychom mohli uživatelům předávat své nabídky. Je také aplikován soubor cookie, který ukládá vaše aktuální nastavení ochrany dat (výběrový soubor cookie). S výjimkou výše uvedených výběrových souborů cookie se používají technicky nepodstatné soubory cookie a sledovací mechanismy, které nám umožňují poskytnout optimální uživatelský zážitek a přizpůsobené nabídky (marketingové soubory cookie a sledovací mechanismy), pouze v případě, že jste je předem schválili kliknutím na PŘIJMOUT. Podrobnosti a možnosti následné změny nastavení najdete v našem nastavení souborů cookie.

PŘIJMOUT VŠECHNY COOKIES Pokračovat s nezbytnými cookies


Impressum | Ochrana dat