Aksijalni krovni ventilatori EZD-A, DZD-A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

U nastavku možete vidjeti odabrane proizvode u izravnoj usporedbi. Plave oznake ističu razlike među proizvodima.

Artikl

EZD25-2A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD25-2A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 25/84 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 25/42 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD30-6A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD30-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD30-2A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 30/6 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD30-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD30-2A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 30/84 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 30/64 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 30/42 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD 35/6 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD35-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 35/6 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD35-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 35/2 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 35/84 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 35/64 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 35/42 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD 40/6 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD40-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 40/8 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 40/6 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD40-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 40/2 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 40/84 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 40/64 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 40/42 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD 50/8 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD50-6A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 50/8 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD50-6A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD50-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 50/86 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 50/84 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 50/64 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD60-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD60-6A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 60/8 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 60/86 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 60/84 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke
Artikl EZD25-2A DZD25-2A DZD 25/84 A DZD 25/42 A EZD30-6A EZD30-4A EZD30-2A DZD 30/6 A DZD30-4A DZD30-2A DZD 30/84 A DZD 30/64 A DZD 30/42 A EZD 35/6 A EZD35-4A DZD 35/6 A DZD35-4A DZD 35/2 A DZD 35/84 A DZD 35/64 A DZD 35/42 A EZD 40/6 A EZD40-4A DZD 40/8 A DZD 40/6 A DZD40-4A DZD 40/2 A DZD 40/84 A DZD 40/64 A DZD 40/42 A EZD 50/8 A EZD50-6A DZD 50/8 A DZD50-6A DZD50-4A DZD 50/86 A DZD 50/84 A DZD 50/64 A DZD60-4A DZD60-6A DZD 60/8 A DZD 60/86 A DZD 60/84 A
Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
Tip proizvoda Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator
Broj artikla: 0087.0402 0087.0413 0087.0430 0087.0431 0087.0403 0087.0404 0087.405 0087.0414 0087.0415 0087.0416 0087.0434 0087.0435 0087.0436 0087.0406 0087.0407 0087.0417 0087.0418 0087.0419 0087.0439 0087.0440 0087.0441 0087.0408 0087.0409 0087.0420 0087.0421 0087.0422 0087.0423 0087.0444 0087.0445 0087.0446 0087.0410 0087.0411 0087.0424 0087.00425 0087.0426 0087.0448 0087.0449 0087.0450 0087.0429 0087.0428 0087.0427 0087.0452 0087.0453
Volumen zraka 1.700 m³/h 1.700 m³/h 430 m³/h / 820 m³/h 820 m³/h / 1.700 m³/h 950 m³/h 1.500 m³/h 2.900 m³/h 950 m³/h 1.500 m³/h 2.900 m³/h 580 m³/h / 1.500 m³/h 950 m³/h / 1.500 m³/h 1.500 m³/h / 2.900 m³/h 1.370 m³/h 2.150 m³/h 1.370 m³/h 2.150 m³/h 4.450 m³/h 1.020 m³/h / 2.150 m³/h 1.370 m³/h / 2.150 m³/h 2.150 m³/h / 4.450 m³/h 2.050 m³/h 3.200 m³/h 1.600 m³/h 2.050 m³/h 3.200 m³/h 7.300 m³/h 1.600 m³/h / 3.200 m³/h 2.050 m³/h / 3.200 m³/h 3.200 m³/h / 7.300 m³/h 3.050 m³/h 4.000 m³/h 3.050 m³/h 4.000 m³/h 6.400 m³/h 3.050 m³/h / 4.000 m³/h 3.050 m³/h / 6.400 m³/h 4.000 m³/h / 6.400 m³/h 11.000 m³/h 7.100 m³/h 5.250 m³/h 5.250 m³/h / 7.100 m³/h 5.250 m³/h / 11.000 m³/h
Brzina 2.850 1/min 2.850 1/min 715 1/min / 1.425 1/min 1.425 1/min / 2.850 1/min 930 1/min 1.425 1/min 2.850 1/min 930 1/min 1.425 1/min 2.850 1/min 715 1/min / 1.425 1/min 930 1/min / 1.425 1/min 1.425 1/min / 2.850 1/min 930 1/min 1.425 1/min 930 1/min 1.425 1/min 2.850 1/min 715 1/min / 1.425 1/min 930 1/min / 1.425 1/min 1.425 1/min / 2.850 1/min 930 1/min 1.425 1/min 715 1/min 930 1/min 1.425 1/min 2.850 1/min 715 1/min / 1.425 1/min 930 1/min / 1.425 1/min 1.425 1/min / 2.850 1/min 715 1/min 930 1/min 715 1/min 930 1/min 1.425 1/min 715 1/min / 930 1/min 715 1/min / 1.425 1/min 930 1/min / 1.425 1/min 1.425 1/min 930 1/min 715 1/min 715 1/min / 930 1/min 715 1/min / 1.425 1/min
Apsorpcija struje 170 W 220 W 35 W / 85 W 44 W / 245 W 60 W 100 W 430 W 70 W 100 W 400 W 33 W / 105 W 90 W / 115 W 85 W / 500 W 70 W 140 W 80 W 130 W 860 W 40 W / 170 W 110 W / 155 W 180 W / 820 W 100 W 220 W 75 W 120 W 220 W 1.550 W 50 W / 260 W 150 W / 250 W 260 W / 1.600 W 110 W 210 W 130 W 220 W 620 W 160 W / 300 W 160 W / 700 W 230 W / 590 W 1.300 W 500 W 250 W 330 W / 540 W 320 W / 1.600 W
IMaks. 0,75 A 0,4 A 0,1 A / 0,26 A 0,1 A / 0,45 A 0,3 A 0,5 A 2,1 A 0,18 A 0,3 A 0,9 A 0,1 A / 0,28 A 0,37 A / 0,43 A 0,28 A / 1,1 A 0,35 A 0,6 A 0,2 A 0,33 A 1,9 A 0,1 A / 0,35 A 0,37 A / 0,45 A 0,47 A / 1,6 A 0,5 A 1 A 0,2 A 0,3 A 0,55 A 2,9 A 0,2 A / 0,6 A 0,35 A / 0,52 A 0,9 A / 3 A 0,55 A 1,1 A 0,55 A 0,65 A 1,1 A 0,5 A / 0,95 A 0,55 A / 1,6 A 0,6 A / 1,2 A 2,5 A 0,95 A 0,7 A 1 A / 1,6 A 1,1 A / 3,4 A
Vrsta zaštite IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
Moguća promjena pola - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mjesto ugradnje Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov Krov
Položaj za ugradnju okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito okomito
Materijal Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani Čelični lim, pocinčani
Težina 12,5 11,5 12 12 14,5 14,5 18,4 14,5 14,5 17,8 15 17,9 18,6 18 18 18 18 26 18 21 24,5 23 23 21,8 23 23 37 25,9 26,1 36,8 32,4 32,6 32 32,4 37,5 36,7 37,5 40 54,8 49 49 52,6 54,5
Jedinica za pakiranje 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

* Plave oznake ističu razlike među proizvodima.

Blok za zabilješke
Upit
Usporedba proizvoda
Blok za zabilješke nudi mogućnost da na jednom mjestu skupljate sve proizvode koje želite. Blok za zabilješke može mijenjati kako to želite. Možete promijeniti količinu i poziciju proizvoda, ponovno promijeniti stranicu proizvoda, podatkovne preuzeti listove proizvoda, izbrisati pozicije i proizvode i označiti ih kao opciju. Blok za zabilješke možete spremiti na lokalno računalo i kasnije ponovno pozvati za dodatne izmjene. S završenim blokom za zabilješke možete preuzeti tekstove za javni natječaj svih spremljenih proizvoda, izraditi upit ili usporediti proizvode.
Sortiraj Tip proizvoda Naziv Br. art. PDF Asortiman Kataloška cijena * (EUR) Količina Opcija Ukupni bruto iznos (EUR)
Na bloku za zabilješke nema proizvoda
Spremi blok za zabilješke na lokalno računalo
Učitaj bloka za zabilješke s lokalnog računala

Pretraživanje

Ovdje možete pretraživati proizvode, dokumente, stranice sa sadržajima itd

Naša web stranica koristi "cookies" kako bi Vam pružili optimalnu uslugu. Slažem se

Impresum Zaštita podataka