WSF, WSG, WRF, ZF

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje

U nastavku možete vidjeti odabrane proizvode u izravnoj usporedbi. Plave oznake ističu razlike među proizvodima.

Artikl

WSG 150

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 150 R i WS 150 L, klasa filtra G4, 2 kom

 • Na blok za zabilješke

WSF 170

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 160 Flat i WS 170.., klasa filtra F7, 1 kom

 • Na blok za zabilješke

WSF-AKF 170

Zamjenski filtar s aktivnim ugljenom za središnje ventilacijske uređaje WS 160 Flat i WS 170.., klasa filtra M5, 1 kom

 • Na blok za zabilješke

WSG 170

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 160 Flat i WS 170.., klasa filtra G4, 10 kom

 • Na blok za zabilješke

WSG-ES 170

Umetni okvir za zračni filtar WSG 170, 1 kom

 • Na blok za zabilješke

WS-FVA 160

Poklopci za zatvaranje filtra za središnje ventilacijske uređaje WS 160 Flat

 • Na blok za zabilješke

WSF 300

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 300 Flat..., klasa filtra F7, 1 kom

 • Na blok za zabilješke

WSF-AKF 300

Zamjenski filtar s aktivnim ugljenom za središnje ventilacijske uređaje WS 300 Flat..., klasa filtra M6, 1 kom

 • Na blok za zabilješke

WSG 300

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 300 Flat..., klasa filtra G4, 2 kom

 • Na blok za zabilješke

WSG-EG 300

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 300 Flat..., klasa filtra G4, 10 kom

 • Na blok za zabilješke

WSG-ES 300

Umetni okvir za zračni filtar WSG-EG 300, 1 kom

 • Na blok za zabilješke

WS-FVA 300

Poklopci za zatvaranje filtra za središnje ventilacijske uređaje WS 300 Flat.

 • Na blok za zabilješke

WSF 320/470

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 320.., WS 470.. i WR 310 i WR 410, klasa filtra F7, 1 kom

 • Na blok za zabilješke

WSF-AKF 320/470

Zamjenski filtar s aktivnim ugljenom za središnje ventilacijske uređaje WS 320.., WS 470.. i WR 310 i WR 410, klasa filtra M5, 1 kom

 • Na blok za zabilješke

WSG 320/470

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WS 320.., WS 470.. i WR 310 i WR 410, klasa filtra G4, 2 kom

 • Na blok za zabilješke

WSF 300-400

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WR 300 i WR 400, 2 kom klasa filtra G4 i 1 kom klasa filtra F7

 • Na blok za zabilješke

WSG-EG 320/470

Zamjenski ulošci za filtar (od filtarskog runa) za središnje ventilacijske uređaje WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470, klasa filtra G4, 10 kom

 • Na blok za zabilješke

WSG-ES 320/470

Umetni okvir za zračni filtar WSG 320/470, 1 kom

 • Na blok za zabilješke

WSG 300-400

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WR 300 i WR 400, klasa filtra G4, 4 kom

 • Na blok za zabilješke

WSF 250

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WS 250, 2 kom klasa filtra G4 i 1 kom klasa filtra F7

 • Na blok za zabilješke

WSG 250

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WS 250, klasa filtra G4, 2 kom

 • Na blok za zabilješke

WSG 600

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WS 600, klasa filtra G4, 2 kom

 • Na blok za zabilješke

WSF 600

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WR 600, 2 kom klasa filtra G4 i 1 kom klasa filtra F7

 • Na blok za zabilješke

WSG 600-1

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WR 600, klasa filtra G4, 4 kom

 • Na blok za zabilješke

WRF 180 EC

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WRG 180 EC, klasa filtra G4, 2 kom

 • Na blok za zabilješke

WRF 180 EC-7

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WRG 180 EC, klasa filtra F7, 2 kom

 • Na blok za zabilješke

WRF 300-400 EC

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WRG 300 EC i WRG 400 EC, klasa filtra G4, 2 kom

 • Na blok za zabilješke

WRF 300 DC

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WRG 300 DC, klasa filtra G3, 2 kom

 • Na blok za zabilješke

ZF 300

Zamjenski zračni filtar za sustave zraka u prostoriji aeronom WRG 300, WRG 300 W, WRG 300 WP i WRG 300 WPK, klasa filtra G3, 2 kom

 • Na blok za zabilješke
Artikl WSG 150 WSF 170 WSF-AKF 170 WSG 170 WSG-ES 170 WS-FVA 160 WSF 300 WSF-AKF 300 WSG 300 WSG-EG 300 WSG-ES 300 WS-FVA 300 WSF 320/470 WSF-AKF 320/470 WSG 320/470 WSF 300-400 WSG-EG 320/470 WSG-ES 320/470 WSG 300-400 WSF 250 WSG 250 WSG 600 WSF 600 WSG 600-1 WRF 180 EC WRF 180 EC-7 WRF 300-400 EC WRF 300 DC ZF 300
Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails Produktdetails
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
Tip proizvoda Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Umetni okvir za zračni filtar Poklopac za zatvaranje filtra Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zamjenski uložak za filtar Umetni okvir za zračni filtar Poklopac za zatvaranje filtra Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zamjenski uložak za filtar Umetni okvir za zračni filtar Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena Zračni filtar, zamjena
Broj artikla: 0093.0892 0093.0271 0093.0272 0093.0270 0093.0269 0092.0565 0093.1324 0093.1328 0093.1325 0093.1327 0093.1326 0092.0575 0092.0559 0092.0563 0092.0560 0093.0898 0092.0562 0092.0561 0093.0897 0093.0890 0093.0891 0093.0886 0093.0689 0093.0688 0093.0060 0093.0047 0093.0061 0093.0023 0093.0696
Položaj za ugradnju okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno okomito / vodoravno
Težina 0,019 kg 0,242 kg 0,344 kg 0,01 kg 0,3 kg 1,8 kg 0,149 kg 0,47 kg 0,303 kg 0,155 kg 0,294 kg 1,8 kg 0,26 kg 0,57 kg 0,26 kg 0,268 kg 0,25 kg 0,59 kg 0,012 kg 0,482 kg 0,018 kg 0,3 kg 0,518 kg 0,027 kg 0,012 kg 0,12 kg 0,032 kg 0,142 kg 0,095 kg
Razred filtra G4 F7 M5/aktivni ugljen G4 nema podatka nema podatka F7 M6 G4 G4 nema podatka nema podatka F7 M5/aktivni ugljen G4 G4/F7 G4 nema podatka G4 G4 / F7 G4 G4 G4/F7 G4 G4 F7 G4 G3 G3
Širina 350 mm 300 mm 400 mm 305 mm 300 mm 375 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm 375 mm 506 mm 507 mm 507 mm 425 mm 505 mm 505 mm 410 mm 485 mm 480 mm 485 mm 435 mm 430 mm 285 mm 288 mm 420 mm 420 mm 435 mm
Visina 250 mm 173 mm 173 mm 165 mm 165 mm 190 mm 245 mm 245 mm 245 mm 245 mm 245 mm 190 mm 164 mm 163 mm 165 mm 175 mm 170 mm 170 mm 170 mm 180 mm 175 mm 295 mm 375 mm 370 mm 140 mm 138 mm 240 mm 240 mm 150 mm
Dubina 22 mm 50 mm 50 mm 17 mm 22 mm 6 mm 50 mm 50 mm 100 mm 20 mm 20 mm 6 mm 48 mm 48 mm 50 mm 48 mm 18 mm 20 mm 14 mm 48 mm 18 mm 20 mm 48 mm 14 mm 16 mm 23 mm 18 mm 10 mm 10 mm
Jedinica za pakiranje 2 x G4 1 x F7 1 x aktivni ugljen, M5 10 x G4 1 kom 2 kom 1 x F7 1 x aktivni ugljen, M6 2 x G4 10 x G4 1 kom 2 kom 1 x F7 1 x aktivni ugljen, M5 2 x G4 2 x G4, 1 x F7 10 x G4 1 kom 4 x G4 2 x G4, 1 x F7 2 x G4 2 x G4 2 x G4, 1 x F7 4 x G4 2 x G4 2 x F7 2 x G4 2 x G3 2 x G3
Prikladno za proizvode WS 150 WS 170... WS 170... WS 170... WS 170... WS 160 Flat... WS 300 Flat WS 300 Flat WS 300 Flat WS 300 Flat WS 300 Flat WS 300 Flat WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 WR 300, WR 400 WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 WR 300, WR 400 WS 250 WS 250 WS 600 WR 600 WR 600 WRG 180 EC WRG 180 EC WRG 300 EC, WRG 400 EC WRG 300 DC WRG 300, WRG 300 W, WRG 300 WP, WRG 300 WPK
Asortiman K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K D
GTIN (EAN) 4012799938927 4012799932710 4012799932727 4012799932703 4012799932697 4012799925651 4012799992219 4012799992257 4012799992226 4012799992240 4012799992233 4012799925750 4012799925590 4012799925637 4012799925606 4012799938989 4012799925620 4012799925613 4012799938972 4012799938903 4012799938910 4012799938866 4012799936893 4012799936886 4012799930600 4012799930471 4012799930617 4012799930235 4012799936961
Vrsta filtra nema podatka Filtar za pelud Filtar s aktivnim ugljenom nema podatka nema podatka nema podatka Filtar za pelud Filtar s aktivnim ugljenom Filtar prašine Filtar prašine nema podatka nema podatka Filtar za pelud Filtar s aktivnim ugljenom Filtar prašine nema podatka Filtar prašine nema podatka nema podatka Filtar za pelud nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka
Materijal nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka Čelični lim, pocinčani Čelični lim, obložen prahom nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka Čelični lim, obložen prahom nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka Čelik, pocinčan nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka nema podatka

* Plave oznake ističu razlike među proizvodima.

Blok za zabilješke
Upit
Usporedba proizvoda
Blok za zabilješke nudi mogućnost da na jednom mjestu skupljate sve proizvode koje želite. Blok za zabilješke može mijenjati kako to želite. Možete promijeniti količinu i poziciju proizvoda, ponovno promijeniti stranicu proizvoda, podatkovne preuzeti listove proizvoda, izbrisati pozicije i proizvode i označiti ih kao opciju. Blok za zabilješke možete spremiti na lokalno računalo i kasnije ponovno pozvati za dodatne izmjene. S završenim blokom za zabilješke možete preuzeti tekstove za javni natječaj svih spremljenih proizvoda, izraditi upit ili usporediti proizvode.
Sortiraj Tip proizvoda Naziv Br. art. PDF Asortiman Kataloška cijena * (EUR) Količina Opcija Ukupni bruto iznos (EUR)
Na bloku za zabilješke nema proizvoda
Spremi blok za zabilješke na lokalno računalo
Učitaj bloka za zabilješke s lokalnog računala

Pretraživanje

Ovdje možete pretraživati proizvode, dokumente, stranice sa sadržajima itd

Naša web stranica koristi "cookies" kako bi Vam pružili optimalnu uslugu. Slažem se

Impresum Zaštita podataka