5-stupanjska sklopka za 5-stupanjske transformatore TRE...S-2/TR...S-2

ESS 20

Broj artikla: 0157.0749
Proizvođač: MAICO
Petostupanjska sklopka za petostupanjske transformatore TRE...S-2 i TR...S-2, prikladna za jednofazne... više informacija
ESS 20 IM0009788.PNG Petostupanjska sklopka za petostupanjske transformatore TRE...S-2 i TR...S-2, prikladna za jednofazne ventilatore, maksimalno opterećenje 20 A

Krivulja

Crtež s veličinama

Tehnički podaci

ESS 20 - Tehnički podaci

Artikl ESS 20
Vrsta napona Jednofazna struja
Nazivni napon 230 V
Frekvencija struje 50 Hz/60 Hz
Maksimalno opterećenje 20 A
Vrsta zaštite IP 00
Vrsta ugradnje Razvodni ormarić
Težina 0,2 kg
Širina 72 mm
Visina 72 mm
Dubina 81 mm
Temperatura okoline 0 °C do 40 °C
Jedinica za pakiranje 1 kom
Asortiman C
GTIN (EAN) 4012799577492
Broj artikla 0157.0749

Pribor za

ESS 20 - Pribor za

je poseban pribor za

Tip proizvodaNazivBr. art.Cijena*(EUR)Akcija
Petostupanjski transformator, razvodni ormarićTRE...S-2---
Petostupanjski transformator, razvodni ormarićZa jednofaznu struju TRE...S---

je opći pribor za

Tip proizvodaNazivBr. art.Cijena*(EUR)Akcija
Poluradijalni cijevni ventilatorPoluradijalni cijevni ventilatori ERM---
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEZF - DN 200---
Aksijalni stropni ventilatorEC---
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 20/4 E0083.0484 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZS 20/4 E0094.0071 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 20/2 B0083.0102 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZS 20/2 B0094.0000 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 25/4 E0083.0486 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZS 25/4 E0094.0073 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 25/4 D0083.0487 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZS 25/4 D0094.0072 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 25/2 B0083.0104 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZS 25/2 B0094.0001 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 30/6 B0083.0105 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZS 30/6 B0094.0002 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 30/4 B0083.0106 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZS 30/4 B0094.0003 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 30/2 B0083.0107 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZS 30/2 B0094.0004 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 35/6 B0083.0108 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZS 35/6 B0094.0005 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 35/4 B0083.0114 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZS 35/4 B0094.0007 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 40/6 B0083.0110 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZS 40/6 B0094.0006 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 40/4 B0083.0115 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZS 40/4 B0094.0009 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 50/8 B0083.0112 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZS 50/8 B0094.0010 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 50/6 B0083.0113 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZS 50/6 B0094.0011 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEZF 25/4 D0085.0487 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEZF 25/4 E0085.0486 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEZF 30/6 B0085.0053 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEZF 30/4 B0085.0054 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEZF 35/6 B0085.0055 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEZF 35/4 B0085.0056 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEZF 40/6 B0085.0057 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEZF 40/4 B0085.0058 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEZF 50/8 B0085.0061 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilatorEZR 20/2 B0086.0000 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilatorEZR 25/4 D0086.0487 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilatorEZR 25/2 B0086.0002 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilatorEZR 30/6 B0086.0003 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilatorEZR 30/4 B0086.0004 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilatorEZR 30/2 B0086.0005 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilatorEZR 35/6 B0086.0006 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilatorEZR 35/4 B0086.0007 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilatorEZR 40/6 B0086.0008 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilatorEZR 40/4 B0086.0009 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilatorEZR 50/8 B0086.0012 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilatorEZR 50/6 B0086.0013 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilatorEZD 25/4 D0087.0487 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilatorEZD 25/4 E0087.0486 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilatorEZD 25/2 B0087.0202 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilatorEZD 30/6 B0087.0203 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilatorEZD 30/4 B0087.0204 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilatorEZD 30/2 B0087.0205 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilatorEZD 35/4 B0087.0207 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilatorEZD 40/4 B0087.0209 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilatorEZD 50/6 B0087.0211 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Poluradijalni cijevni ventilatorPoluradijalni cijevni ventilatori ERM---
Zvučno izolirana ventilacijska kutijaZvučno izolirana ventilacijska kutija ESR-2---
Zvučno izolirana ventilacijska kutijaZvučno izolirana ventilacijska kutija ESR-2 drugi br. artikla---
Zvučno izolirana ravna kutija za odsisni zrakOdsisni zrak---
Aksijalni cijevni ventilatorEZL 25...---
Kanalni ventilatorEPK 22/6 BViše se ne isporučuje0086.0650 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Kanalni ventilatorEPK 22/4 BViše se ne isporučuje0086.0651 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Kanalni ventilatorEPK 25/6 BViše se ne isporučuje0086.0652 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Kanalni ventilatorEPK 25/4 BViše se ne isporučuje0086.0653 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Kanalni ventilatorEPK 31/6 BViše se ne isporučuje0086.0656 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEZF 50/6 BViše se ne isporučuje0085.0062 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilatorERD 25/6 BViše se ne isporučuje0087.0003 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilatorERD 25/4 BViše se ne isporučuje0087.0002 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilatorERD 31/6 BViše se ne isporučuje0087.0005 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilatorERD 31/4 BViše se ne isporučuje0087.0004 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilatorERD 35/6 BViše se ne isporučuje0087.0007 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilatorERD 40/6 BViše se ne isporučuje0087.0009 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilatorEZR 45/4 B0086.0011 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni ventilatorAksijalni stropni i zidni ventilator EC/ECO---
Aksijalni ventilator za staklenikeAksijalni ventilatori za staklenike EZG---
Radijalni krovni ventilatorERD 18/4 BViše se ne isporučuje0087.0000 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilatorERD 18/2 BViše se ne isporučuje0087.0015 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilatorERD 22/4 BViše se ne isporučuje0087.0001 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEZF 45/6 BViše se ne isporučuje0085.0059 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEZF 45/4 BViše se ne isporučuje0085.0060 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilatorEZL 30...---
Zvučno izolirana ravna kutija za odsisni zrakOdsisni zrak---
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEN 200081.0307 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorENR 200081.0316 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEN 250081.0308 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorENR 250081.0317 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorEN 310081.0309 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilatorENR 310081.0318 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni prozorski ventilatorEV 310080.0820 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni prozorski ventilatorEVR 310080.0821 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilatorEZQ 45/4 B0083.0101 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Dijagonalni ventilatorEDR 250080.0656 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Dijagonalni ventilatorEDR 310080.0657 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Dijagonalni ventilatorEDR 350080.0658 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Dijagonalni ventilatorEDR 400080.0660 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Dijagonalni ventilatorEDR 450080.0661 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Dijagonalni ventilatorEDR 500080.0662 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
QuickboxESQ 40/4Više se ne isporučuje0080.0030 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
QuickboxESQ 35/4 KViše se ne isporučuje0080.0071 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrakEKR 20-20080.0882 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrakEKR 25-20080.0883 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrakEKR 31-20080.0884 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrakEKR 35-20080.0885 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilatorEN 20Više se ne isporučuje0081.0301 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilatorEN 25Više se ne isporučuje0081.0302 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilatorEN 31Više se ne isporučuje0081.0303 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilatorET 20Više se ne isporučuje0081.0501 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilatorET 25Više se ne isporučuje0081.0502 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilatorET 31Više se ne isporučuje0081.0503 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Prozorski ventilatorEV 22Više se ne isporučuje0080.0810 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Prozorski ventilatorEV 26Više se ne isporučuje0080.0815 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutijaESR 12 SViše se ne isporučuje0080.0227 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutijaESR 16 SViše se ne isporučuje0080.0228 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutijaESR 20 SViše se ne isporučuje0080.0229 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutijaESR 25 SViše se ne isporučuje0080.0230 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutijaESR 31 SViše se ne isporučuje0080.0231 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutijaESR 12-2 SViše se ne isporučuje0080.0617 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutijaESR 16-2 SViše se ne isporučuje0080.0618 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutijaESR 20-2 SViše se ne isporučuje0080.0619 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutijaESR 25-2 SViše se ne isporučuje0080.0620 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutijaESR 31-2 SViše se ne isporučuje0080.0621 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
QuickboxESQ 25/4Više se ne isporučuje0080.0027 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
QuickboxESQ 31/4Više se ne isporučuje0080.0028 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
QuickboxESQ 35/4Više se ne isporučuje0080.0029 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
QuickboxESQ 45/4Više se ne isporučuje0080.0031 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrakEKR 20Više se ne isporučuje0080.0919 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrakEKR 25Više se ne isporučuje0080.0920 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrakEKR 31Više se ne isporučuje0080.0921 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrakEKR 35Više se ne isporučuje0080.0922 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
QuickboxESQ 25/4 KViše se ne isporučuje0080.0069 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
QuickboxESQ 31/4 KViše se ne isporučuje0080.0070 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
QuickboxESQ 40/4 KViše se ne isporučuje0080.0072 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
QuickboxESQ 45/4 KViše se ne isporučuje0080.0073 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Kanalni ventilatorEPK 28/6 BViše se ne isporučuje0086.0654 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke

Opis proizvoda

Opisproizvoda

ESS 20

Kratka informacija

Petostupanjska sklopka za petostupanjske transformatore TRE...S-2 i TR...S-2, prikladna za jednofazne ventilatore, maksimalno opterećenje 20 A

Opis proizvoda

 • Petostupanjska sklopka za petostupanjske transformatore TRE...S-2 i TR...S-2
 • Za pričvršćivanje na prednji dio razvodnog ormarića.
 • ESS: Pribor za jednofazne ventilatore.
 • DSS: Pribor za trofazne ventilatore.

Sadržaj

Priključne sheme

ESS 20 - Priključne sheme

TR..S-2 - Petostupanjski transformatorRaniji model - Noviji model

Blok za zabilješke
Upit
Usporedba proizvoda
Blok za zabilješke nudi mogućnost da na jednom mjestu skupljate sve proizvode koje želite. Blok za zabilješke može mijenjati kako to želite. Možete promijeniti količinu i poziciju proizvoda, ponovno promijeniti stranicu proizvoda, podatkovne preuzeti listove proizvoda, izbrisati pozicije i proizvode i označiti ih kao opciju. Blok za zabilješke možete spremiti na lokalno računalo i kasnije ponovno pozvati za dodatne izmjene. S završenim blokom za zabilješke možete preuzeti tekstove za javni natječaj svih spremljenih proizvoda, izraditi upit ili usporediti proizvode.
Sortiraj Tip proizvoda Naziv Br. art. PDF Asortiman Kataloška cijena * (EUR) Količina Opcija Ukupni bruto iznos (EUR)
Na bloku za zabilješke nema proizvoda
Spremi blok za zabilješke na lokalno računalo
Učitaj bloka za zabilješke s lokalnog računala

Pretraživanje

Ovdje možete pretraživati proizvode, dokumente, stranice sa sadržajima itd

Naša web stranica koristi "cookies" kako bi Vam pružili optimalnu uslugu. Slažem se

Impresum Zaštita podataka