5-stupanjska sklopka za 5-stupanjske transformatore TRE...S-2/TR...S-2

ESS 20

Broj artikla: 0157.0749
Proizvođač: MAICO
Petostupanjska sklopka za petostupanjske transformatore TRE...S-2 i TR...S-2, prikladna za jednofazne... više informacija
ESS 20 IM0009788.PNG Petostupanjska sklopka za petostupanjske transformatore TRE...S-2 i TR...S-2, prikladna za jednofazne ventilatore, maksimalno opterećenje 20 A

Krivulja

Crtež s veličinama

Tehnički podaci

ESS 20 - Tehnički podaci

Artikl ESS 20
Vrsta napona Jednofazna struja
Nazivni napon 230 V
Frekvencija struje 50 Hz/60 Hz
Maksimalno opterećenje 20 A
Vrsta zaštite IP 00
Vrsta ugradnje Razvodni ormarić
Težina 0,2 kg
Širina 72 mm
Visina 72 mm
Dubina 81 mm
Temperatura okoline 0 °C do 40 °C
Jedinica za pakiranje 1 kom
Asortiman C
GTIN (EAN) 4012799577492
Broj artikla 0157.0749

Pribor za

ESS 20 - Pribor za

je poseban pribor za

Tip proizvoda Naziv Br. art. Cijena*(EUR) Akcija
Petostupanjski transformator, razvodni ormarić TRE...S-2 - - -
Petostupanjski transformator, razvodni ormarić Za jednofaznu struju TRE...S - - -

je opći pribor za

Tip proizvoda Naziv Br. art. Cijena*(EUR) Akcija
Poluradijalni cijevni ventilator Poluradijalni cijevni ventilatori ERM - - -
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF - DN 200 - - -
Aksijalni stropni ventilator EC - - -
Aksijalni zidni ventilator EZQ 20/4 E 0083.0484 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 20/4 E 0094.0071 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 20/2 B 0083.0102 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 20/2 B 0094.0000 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 25/4 E 0083.0486 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 25/4 E 0094.0073 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 25/4 D 0083.0487 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 25/4 D 0094.0072 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 25/2 B 0083.0104 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 25/2 B 0094.0001 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 30/6 B 0083.0105 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 30/6 B 0094.0002 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 30/4 B 0083.0106 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 30/4 B 0094.0003 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 30/2 B 0083.0107 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 30/2 B 0094.0004 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 35/6 B 0083.0108 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 35/6 B 0094.0005 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 35/4 B 0083.0114 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 35/4 B 0094.0007 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 40/6 B 0083.0110 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 40/6 B 0094.0006 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 40/4 B 0083.0115 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 40/4 B 0094.0009 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 50/8 B 0083.0112 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 50/8 B 0094.0010 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 50/6 B 0083.0113 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 50/6 B 0094.0011 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF 25/4 D 0085.0487 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF 25/4 E 0085.0486 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF 30/6 B 0085.0053 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF 30/4 B 0085.0054 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF 35/6 B 0085.0055 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF 35/4 B 0085.0056 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF 40/6 B 0085.0057 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF 40/4 B 0085.0058 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF 50/8 B 0085.0061 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 20/2 B 0086.0000 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 25/4 D 0086.0487 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 25/2 B 0086.0002 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 30/6 B 0086.0003 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 30/4 B 0086.0004 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 30/2 B 0086.0005 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 35/6 B 0086.0006 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 35/4 B 0086.0007 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 40/6 B 0086.0008 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 40/4 B 0086.0009 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 50/8 B 0086.0012 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 50/6 B 0086.0013 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilator EZD 25/4 D 0087.0487 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilator EZD 25/4 E 0087.0486 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilator EZD 25/2 B 0087.0202 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilator EZD 30/6 B 0087.0203 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilator EZD 30/4 B 0087.0204 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilator EZD 30/2 B 0087.0205 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilator EZD 35/4 B 0087.0207 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilator EZD 40/4 B 0087.0209 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilator EZD 50/6 B 0087.0211 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Poluradijalni cijevni ventilator Poluradijalni cijevni ventilatori ERM - - -
Zvučno izolirana ventilacijska kutija Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR-2 - - -
Zvučno izolirana ventilacijska kutija Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR-2 drugi br. artikla - - -
Zvučno izolirana ravna kutija za odsisni zrak Odsisni zrak - - -
Aksijalni cijevni ventilator EZL 25... - - -
Kanalni ventilator EPK 22/6 B Više se ne isporučuje 0086.0650 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Kanalni ventilator EPK 22/4 B Više se ne isporučuje 0086.0651 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Kanalni ventilator EPK 25/6 B Više se ne isporučuje 0086.0652 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Kanalni ventilator EPK 25/4 B Više se ne isporučuje 0086.0653 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Kanalni ventilator EPK 31/6 B Više se ne isporučuje 0086.0656 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF 50/6 B Više se ne isporučuje 0085.0062 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilator ERD 25/6 B Više se ne isporučuje 0087.0003 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilator ERD 25/4 B Više se ne isporučuje 0087.0002 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilator ERD 31/6 B Više se ne isporučuje 0087.0005 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilator ERD 31/4 B Više se ne isporučuje 0087.0004 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilator ERD 35/6 B Više se ne isporučuje 0087.0007 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilator ERD 40/6 B Više se ne isporučuje 0087.0009 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 45/4 B 0086.0011 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni ventilator Aksijalni stropni i zidni ventilator EC/ECO - - -
Aksijalni ventilator za staklenike Aksijalni ventilatori za staklenike EZG - - -
Radijalni krovni ventilator ERD 18/4 B Više se ne isporučuje 0087.0000 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilator ERD 18/2 B Više se ne isporučuje 0087.0015 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Radijalni krovni ventilator ERD 22/4 B Više se ne isporučuje 0087.0001 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF 45/6 B Više se ne isporučuje 0085.0059 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF 45/4 B Više se ne isporučuje 0085.0060 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZL 30... - - -
Zvučno izolirana ravna kutija za odsisni zrak Odsisni zrak - - -
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EN 20 0081.0307 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator ENR 20 0081.0316 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EN 25 0081.0308 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator ENR 25 0081.0317 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EN 31 0081.0309 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator ENR 31 0081.0318 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni prozorski ventilator EV 31 0080.0820 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni prozorski ventilator EVR 31 0080.0821 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 45/4 B 0083.0101 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Dijagonalni ventilator EDR 25 0080.0656 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Dijagonalni ventilator EDR 31 0080.0657 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Dijagonalni ventilator EDR 35 0080.0658 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Dijagonalni ventilator EDR 40 0080.0660 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Dijagonalni ventilator EDR 45 0080.0661 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Dijagonalni ventilator EDR 50 0080.0662 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Quickbox ESQ 40/4 Obustavljeni proizvod 0080.0030 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Quickbox ESQ 31/4 K Obustavljeni proizvod 0080.0070 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Quickbox ESQ 35/4 K Obustavljeni proizvod 0080.0071 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Quickbox ESQ 45/4 K Obustavljeni proizvod 0080.0073 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrak EKR 20-2 0080.0882 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrak EKR 25-2 0080.0883 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrak EKR 31-2 0080.0884 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrak EKR 35-2 0080.0885 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilator EN 20 Više se ne isporučuje 0081.0301 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilator EN 25 Više se ne isporučuje 0081.0302 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilator EN 31 Više se ne isporučuje 0081.0303 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilator ET 20 Više se ne isporučuje 0081.0501 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilator ET 25 Više se ne isporučuje 0081.0502 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilator ET 31 Više se ne isporučuje 0081.0503 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Prozorski ventilator EV 22 Više se ne isporučuje 0080.0810 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Prozorski ventilator EV 26 Više se ne isporučuje 0080.0815 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 12 S Više se ne isporučuje 0080.0227 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 16 S Više se ne isporučuje 0080.0228 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 20 S Više se ne isporučuje 0080.0229 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 25 S Više se ne isporučuje 0080.0230 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 31 S Više se ne isporučuje 0080.0231 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 12-2 S Više se ne isporučuje 0080.0617 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 16-2 S Više se ne isporučuje 0080.0618 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 20-2 S Više se ne isporučuje 0080.0619 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 25-2 S Više se ne isporučuje 0080.0620 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana ventilacijska kutija ESR 31-2 S Više se ne isporučuje 0080.0621 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Quickbox ESQ 25/4 Više se ne isporučuje 0080.0027 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Quickbox ESQ 31/4 Više se ne isporučuje 0080.0028 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Quickbox ESQ 35/4 Više se ne isporučuje 0080.0029 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Quickbox ESQ 45/4 Više se ne isporučuje 0080.0031 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrak EKR 20 Više se ne isporučuje 0080.0919 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrak EKR 25 Više se ne isporučuje 0080.0920 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrak EKR 31 Više se ne isporučuje 0080.0921 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Zvučno izolirana kutija za odsisni zrak EKR 35 Više se ne isporučuje 0080.0922 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Quickbox ESQ 25/4 K Više se ne isporučuje 0080.0069 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Quickbox ESQ 40/4 K Više se ne isporučuje 0080.0072 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Kanalni ventilator EPK 28/6 B Više se ne isporučuje 0086.0654 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke

Opis proizvoda

Opisproizvoda

ESS 20

Kratka informacija

Petostupanjska sklopka za petostupanjske transformatore TRE...S-2 i TR...S-2, prikladna za jednofazne ventilatore, maksimalno opterećenje 20 A

Opis proizvoda

 • Petostupanjska sklopka za petostupanjske transformatore TRE...S-2 i TR...S-2
 • Za pričvršćivanje na prednji dio razvodnog ormarića.
 • ESS: Pribor za jednofazne ventilatore.
 • DSS: Pribor za trofazne ventilatore.

Sadržaj

Priključne sheme

ESS 20 - Priključne sheme

TR..S-2 - Petostupanjski transformatorRaniji model - Noviji model

Blok za zabilješke
Upit
Usporedba proizvoda
Blok za zabilješke nudi mogućnost da na jednom mjestu skupljate sve proizvode koje želite. Blok za zabilješke može mijenjati kako to želite. Možete promijeniti količinu i poziciju proizvoda, ponovno promijeniti stranicu proizvoda, podatkovne preuzeti listove proizvoda, izbrisati pozicije i proizvode i označiti ih kao opciju. Blok za zabilješke možete spremiti na lokalno računalo i kasnije ponovno pozvati za dodatne izmjene. S završenim blokom za zabilješke možete preuzeti tekstove za javni natječaj svih spremljenih proizvoda, izraditi upit ili usporediti proizvode.
Sortiraj Tip proizvoda Naziv Br. art. PDF Asortiman Kataloška cijena * (EUR) Količina Opcija Ukupni bruto iznos (EUR)
Na bloku za zabilješke nema proizvoda
Spremi blok za zabilješke na lokalno računalo
Učitaj bloka za zabilješke s lokalnog računala

Pretraživanje

Ovdje možete pretraživati proizvode, dokumente, stranice sa sadržajima itd

Naša web stranica koristi "cookies" kako bi Vam pružili optimalnu uslugu. Slažem se

Impresum Zaštita podataka