Reverzibilna sklopka

W 1

Broj artikla: 0157.0101
Proizvođač: MAICO
Reverzibilna sklopka za nadžbuknu montažu
W 1 IM0009762.PNG Reverzibilna sklopka za nadžbuknu montažu

Krivulja

Crtež s veličinama

Tehnički podaci

W 1 - Tehnički podaci

Artikl W 1
Smjer zraka Usis i odsis zraka
Vrsta napona Jednofazna struja / Trofazna struja
Nazivni napon 230 V / 400 V
Frekvencija struje 50 Hz/60 Hz
Maksimalno opterećenje 16 A
Vrsta zaštite IP 65
Vrsta ugradnje Nadžbukno
Boja svijetlosiva
Težina 0,4 kg
Širina 82 mm
Visina 82 mm
Dubina 127 mm
Jedinica za pakiranje 1 kom
Asortiman C
GTIN (EAN) 4012799571018
Broj artikla 0157.0101

Pribor za

W 1 - Pribor za

je opći pribor za

Tip proizvoda Naziv Br. art. Cijena*(EUR) Akcija
Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilatori DZR-Ex - - -
Aksijalni zidni ventilator DN 450 - - -
Aksijalni zidni ventilator DN 560 - - -
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF, DZF - DN 300 - - -
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF, DZF - DN 350 - - -
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF, DZF - DN 400 - - -
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator DZF - DN 450 - - -
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF, DZF - DN 500 - - -
Aksijalni cijevni ventilator EZR, DZR - DN 200 - - -
Aksijalni cijevni ventilator DZR - DN 560 - - -
Aksijalni krovni ventilator EZD, DZD - DN 300 - - -
Aksijalni krovni ventilator EZD, DZD - DN 355 - - -
Aksijalni krovni ventilator EZD, DZD - DN 400 - - -
Aksijalni krovni ventilator EZD, DZD - DN 500 - - -
Aksijalni krovni ventilator DZD - DN 600 - - -
Aksijalni zidni ventilator DZQ 20/2 B 0083.0116 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 20/2 B 0094.0012 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 30/6 B 0083.0105 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 30/6 B 0094.0002 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 30/4 B 0083.0106 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 30/4 B 0094.0003 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 30/2 B 0083.0107 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 30/2 B 0094.0004 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 35/6 B 0083.0108 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 35/6 B 0094.0005 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 35/4 B 0083.0114 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 35/4 B 0094.0007 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 40/6 B 0083.0110 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 40/6 B 0094.0006 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 40/4 B 0083.0115 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 40/4 B 0094.0009 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 50/8 B 0083.0112 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 50/8 B 0094.0010 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 50/6 B 0083.0113 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 50/6 B 0094.0011 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 60/8 B 0083.0064 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 60/8 B 0094.0063 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 60/6 B 0083.0065 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 60/6 B 0094.0064 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 60/4 B 0083.0134 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 60/4 B 0094.0033 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 25/4 D 0086.0487 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 25/2 B 0086.0002 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 30/6 B 0086.0003 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 30/4 B 0086.0004 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 30/2 B 0086.0005 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 35/6 B 0086.0006 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 35/4 B 0086.0007 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 40/6 B 0086.0008 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 40/4 B 0086.0009 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 50/8 B 0086.0012 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator EZR 50/6 B 0086.0013 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilator DZD 25/4 D 0087.0490 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilator DZD 25/2 B 0087.0213 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 20/2 B 0083.0102 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 20/2 B 0094.0000 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 25/4 D 0083.0487 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 25/4 D 0094.0072 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZQ 25/2 B 0083.0104 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator EZS 25/2 B 0094.0001 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 25/4 D 0083.0490 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 25/4 D 0094.0074 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 30/6 B 0083.0119 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 30/6 B 0094.0014 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 30/4 B 0083.0120 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 30/4 B 0094.0015 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 30/2 B 0083.0121 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 30/2 B 0094.0016 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 35/6 B 0083.0122 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 35/6 B 0094.0017 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 35/4 B 0083.0123 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 35/4 B 0094.0018 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 35/2 B 0083.0060 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 35/2 B 0094.0060 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 40/8 B 0083.0125 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 40/8 B 0094.0020 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 40/6 B 0083.0126 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 40/6 B 0094.0021 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 40/4 B 0083.0127 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 40/4 B 0094.0022 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 40/2 B 0083.0061 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 40/2 B 0094.0061 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 50/6 B 0083.0130 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 50/6 B 0094.0027 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZQ 50/4 B 0083.0062 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ventilator DZS 50/4 B 0094.0062 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF, DZF - DN 450 - - -
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF, DZF - DN 500 - - -
Aksijalni cijevni ventilator EZR 45/4 B 0086.0011 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 45/6 B 0086.0032 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 45/4 B 0086.0033 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilator DZD - DN 600 - - -
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator ENR 20 0081.0316 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator ENR 25 0081.0317 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator ENR 31 0081.0318 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni zidni ugradbeni ventilator EZF 25/4 D 0085.0487 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 25/4 D 0086.0490 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 25/2 B 0086.0022 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 30/6 B 0086.0023 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 30/4 B 0086.0024 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 30/2 B 0086.0025 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 35/6 B 0086.0026 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 35/4 B 0086.0027 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 35/2 B 0086.0060 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 40/6 B 0086.0029 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 40/4 B 0086.0030 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 40/2 B 0086.0061 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 50/6 B 0086.0034 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 50/4 B 0086.0062 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 60/6 B 0086.0064 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni cijevni ventilator DZR 60/4 B 0086.0039 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilator EZD 25/4 D 0087.0487 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Aksijalni krovni ventilator EZD 25/2 B 0087.0202 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilator ENR 20 Više se ne isporučuje 0081.0304 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilator ENR 25 Više se ne isporučuje 0081.0305 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilator ENR 31 Više se ne isporučuje 0081.0306 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilator ETR 20 Više se ne isporučuje 0081.0504 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilator ETR 25 Više se ne isporučuje 0081.0505 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke
Ugradbeni zidni ventilator ETR 31 Više se ne isporučuje 0081.0506 na zahtijev
 • Na blok za zabilješke

Opis proizvoda

Opisproizvoda

W 1

Kratka informacija

Reverzibilna sklopka za nadžbuknu montažu

Opis proizvoda

 • Reverzibilna sklopka za upravljanje ventilatorom.
 • Za naizmjenični rad smjera zraka:
 • WU 1: S utičnicom za sklopku za podžbuknu montažu.

Sadržaj

Priključne sheme

W 1 - Priključne sheme

W1 / WU1 - Reverzibilna sklopka: Odsis zraka / Isključivanje / Usis zraka

M1 - Ventilator (kondenzatorski motor)W1 / WU1 - Reverzibilna sklopka: Odsis zraka / Isključivanje / Usis zraka

M1 - Ventilator (motor na trofaznu struju)

S - Regulacijski krugRaniji model - Noviji model

Blok za zabilješke
Upit
Usporedba proizvoda
Blok za zabilješke nudi mogućnost da na jednom mjestu skupljate sve proizvode koje želite. Blok za zabilješke može mijenjati kako to želite. Možete promijeniti količinu i poziciju proizvoda, ponovno promijeniti stranicu proizvoda, podatkovne preuzeti listove proizvoda, izbrisati pozicije i proizvode i označiti ih kao opciju. Blok za zabilješke možete spremiti na lokalno računalo i kasnije ponovno pozvati za dodatne izmjene. S završenim blokom za zabilješke možete preuzeti tekstove za javni natječaj svih spremljenih proizvoda, izraditi upit ili usporediti proizvode.
Sortiraj Tip proizvoda Naziv Br. art. PDF Asortiman Kataloška cijena * (EUR) Količina Opcija Ukupni bruto iznos (EUR)
Na bloku za zabilješke nema proizvoda
Spremi blok za zabilješke na lokalno računalo
Učitaj bloka za zabilješke s lokalnog računala

Pretraživanje

Ovdje možete pretraživati proizvode, dokumente, stranice sa sadržajima itd

Naša web stranica koristi "cookies" kako bi Vam pružili optimalnu uslugu. Slažem se

Impresum Zaštita podataka