Osiowy wentylator kanałowy

DZR 40/84 B

Numer artykułu: 0086.0048
Producent: MAICO
Osiowy wentylator rurowy, DN 400, prąd trójfazowy, przełączalna liczba biegunów
Przykłady zastosowań: Układ wyciągu powietrza dla maszyn, Sala ekspozycyjna, Biuro mistrza, Warsztat, Zakład produkcyjny
DZR 40/84 B IM0009987.PNG Osiowy wentylator rurowy, DN 400, prąd trójfazowy, przełączalna liczba biegunów

Charakterystyka

DZR 40/84 B - Charakterystyka

Rysunek wymiarowy

DZR 40/84 B - Rysunek wymiarowy [mm]

Ilość otworów w kołnierzu: 12

Dane Techniczne

DZR 40/84 B - Dane Techniczne

Artykuł DZR 40/84 B
Wydajność powietrza 2.270 m³/h / 4.540 m³/h
Wydajność tłoczeniaZnam. 1.560 m³/h / 3.320 m³/h / w opc. Współczynnik sprawności
Ciśnienie pfs, Znam. 25 Pa - 95 Pa / w opc. Współczynnik sprawności
prędkość obrotowa nZnam. 710 1/min - 1.420 1/min / w opc. Współczynnik sprawności
Prędkość obrotów 716 1/min / 1.440 1/min
Typ wirnika osiowo
z możliwością regulacji obrotów
Możliwość pracy nawrotnej
Typ napięcia Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe 400 V
Częstotliwość sieci 50 Hz
Wydajność nominalna 45 W / 250 W / w opc. Współczynnik sprawności
INom 0,2 A / 0,55 A / w opc. Współczynnik sprawności
IMax 0,7 A
Stopień ochrony IP 55
Klasa izolacji B
Przełączalna liczba biegunów
Liczba biegunów przy wysokiej prędkości obrotów 4
Liczba biegunów przy niskiej prędkości obrotów 8
Kabel zasilający 5 / 1,5 mm²
Pozycja montażowa poziomo / pionowo
Materiał Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar 14,51 kg
Wielkość nominalna 400 mm
Szerokość 460 mm
wysokość 523 mm
Głębokość 370 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym 60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax 60 °C
Jednostka opakowaniowa 1 sztuka
Asortyment C
GTIN (EAN) 4012799860488
Numer katalogowy 0086.0048
Artykuł DZR 40/84 B
Efektywność ogólna η 48,1 %
Kategoria pomiarowa D
Kategoria efektywności całkowita
Stopień efektywności N 58,4
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD) nie
Rok produkcji patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat. 0086.0048
PBEP / wydajność powietrzaBEP / Pfs, BEP 0,23 kW / 3.980 m³/h
nBEP 1.430 1/min
Specyficzny stosunek ≈ 1
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową -
pf, BEP 100 Pa
Poziom ciśnienia akustycznegoLWA5 59 dB(A) / 78 dB(A)

 

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

Ogółem

LWA2, wysoki (dB(A))

33

51

57

60

62

58

55

43

66

LWA2, niski (dB(A))

25

41

41

44

44

40

34

25

49

LWA5, wysoki (dB(A))

30

51

69

73

72

71

63

53

78

LWA5, niski (dB(A))

24

45

57

50

51

51

41

27

59

LWA8, wysoki (dB(A))

55

59

69

78

78

78

77

74

84

LWA8, niski (dB(A))

37

46

56

57

62

63

64

62

69

LWA2= Poziom mocy akustycznej obudowy w dB

LWA5= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

LWA8= Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylotu w dB

Akcesoria

DZR 40/84 B - Akcesoria

Akcesoria ogólne

Typ wyrobu Nazwa Nr kat. Cena*(EUR) Działanie
Żaluzja AS 40 0151.0334 na żądanie
 • Do notatnika
Żaluzja, ręczna RS 40 0151.0342 na żądanie
 • Do notatnika
Siłownik MS 2 0093.0403 na żądanie
 • Do notatnika
Klapa regulacyjna JRE 40 0151.0393 na żądanie
 • Do notatnika
Siłownik MS 8 0157.0760 na żądanie
 • Do notatnika
Siłownik MS 8 P 0157.0761 na żądanie
 • Do notatnika
Kratka wewnętrzna IG 40 0059.0175 na żądanie
 • Do notatnika
Kratka ochronna, metalowa SG 40 0150.0118 na żądanie
 • Do notatnika
Kratka ochronna, tworzywo sztuczne SGK 40 0059.0165 na żądanie
 • Do notatnika
Złączka elastyczna ELA 40 0092.0269 na żądanie
 • Do notatnika
Złącze elastyczne EL 40 0092.0091 na żądanie
 • Do notatnika
Materiał montażowy i uszczelniający BD 40 Produkt wycofywany 0092.0136 na żądanie
 • Do notatnika
Przeciwkołnierz GF 40 0056.0006 na żądanie
 • Do notatnika
Przeciwkołnierz z króćcem GS 40 0055.0172 na żądanie
 • Do notatnika
Dysza ssawna AD 40 0180.0623 na żądanie
 • Do notatnika
Stopa montażowa FU 40 0036.0073 na żądanie
 • Do notatnika
Amortyzator drgań GP 10 0092.0151 na żądanie
 • Do notatnika
Wyłącznik główny, odłącznik serwisowy HS 6 0157.0737 na żądanie
 • Do notatnika
Przełącznik obrotowy DS 10 0157.0410 na żądanie
 • Do notatnika
Przełącznik liczby biegunów P 1 0157.0103 na żądanie
 • Do notatnika
Przełącznik kierunku obrotów, przełącznik liczby biegunów WP 1 0157.0105 na żądanie
 • Do notatnika
Stycznik US 16 T 0157.0769 na żądanie
 • Do notatnika
Termostat THR 10 0157.0774 na żądanie
 • Do notatnika
Termostat TH 10 0157.0764 na żądanie
 • Do notatnika
Termostat TH 16 0157.0748 na żądanie
 • Do notatnika
Czujnik przepływu powietrza LW 9 0157.0779 na żądanie
 • Do notatnika
Higrostat HY 230 0157.0126 na żądanie
 • Do notatnika
Higrostat HY 230 I 0157.0127 na żądanie
 • Do notatnika
Higrostat HY 10 AP Produkt wycofywany 0157.0358 na żądanie
 • Do notatnika
Higrostat HY 10 UP Produkt wycofywany 0157.0357 na żądanie
 • Do notatnika
Regulator jakości powietrza EAQ 10/1 0157.0777 na żądanie
 • Do notatnika

Opis wyrobu

Opisproduktu

DZR 40/84 B

krótki opis

Osiowy wentylator rurowy, DN 400, prąd trójfazowy, przełączalna liczba biegunów

Opis wyrobu

Cechy

 • Tuleja kanału z ocynkowanej blachy stalowej, z kołnierzem z obu stron.
 • 8-skrzydłowe wirniki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Wyważone dynamicznie na 2 poziomach, zgodnie z klasą jakości 6.3, DIN ISO 1940, część 1.
 • Otwory w kołnierzu zgodnie z normą DIN EN 12220:1998.
 • DZR 56/6 B i DZR 56/4 B: Otwory w kołnierzu zgodnie z normą DIN EN 12220:1998.
 • W celu unikania przenoszenia wibracji na system kanałów: Zastosować złączki elastyczne, stopy i amortyzatory drgań.
 • Wysoki stopień ochrony IP 55. Wyjątek EZR/DZR... D IP 54.
 • Możliwość montażu w każdym położeniu.

Silnik

 • Silnik asynchroniczny, z możliwością regulacji prędkości obrotowej Wyjątek: Typ DZR 40/2 B.
 • Nie nadaje się do przetłaczania powietrza nasyconego parą.
 • Kierunek przepływu powietrza zaznaczony jest na urządzeniu za pomocą strzałki wskazującej kierunek obrotów i kierunek przepływu powietrza.
 • Tryb nawrotny: Natężenie przepływu zmniejsza się o ok. 35% przy anormalnym kierunku przepływu powietrza.

Silnik trójfazowy

 • Typoszereg DZR.
 • Napięcie znamionowe 400 V, 50 Hz.
 • Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne jako wyposażenie standardowe. Wyjątek: Dostępne na żądanie w wersji DZR 25/4 i osiowych wentylatorach rurowych z przełączalną liczbą biegunów. Przyłącza wyprowadzone są bezpotencjałowo na zaciski i muszą zostać podłączone do wyłącznika zabezpieczającego silnik, np. MV 25 lub do obwodu prądu sterowniczego stycznika.
 • Wentylatory z przełączalną liczbą biegunów: Zapewnić zabezpieczenie przeciążeniowe w postaci wyłącznika zabezpieczającego silnik dostarczanego przez inwestora.

Przyłącze elektryczne

 • Skrzynka zaciskowa z tulejami kablowymi zainstalowana na zewnątrz.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Wentylator wolno uruchomić tylko wówczas, gdy zagwarantowane jest zabezpieczenie przed dotknięciem wirnika, zgodne z normą DIN EN ISO 13857.

Wersje specjalne

 • Na żądanie i za dopłatą dostępne są następujące wersje specjalne:
  • Niestandardowe wartości napięcia i częstotliwości.
  • Termistor PTC wyprowadzony bezpotencjałowo na zaciski.
  • Otwory spustu skroplin.
  • Wentylatory ze wzmocnionym zabezpieczeniem antykorozyjnym.
  • Skrzydła wirnika z aluminium.
 • Informacje na temat pracy przy okazjonalnych temperaturach poniżej -20°C otrzymają Państwo na żądanie.
 • W przypadku eksploatacji z przemiennikami częstotliwości konieczne jest dokonanie uzgodnień z producentem.
 • W każdym przypadku konieczne jest sprawdzenie możliwości wykonania.

Spis treści

Schematy połączeń

DZR 40/84 B - Schematy połączeń

Poprzednik - Następca

DZR 40/84 B - Poprzednik

Typ wyrobu Nazwa Nr kat. Działanie
Osiowy wentylator kanałowy DZL 40/84 B Produkt nie jest już dostępny 0086.0097
 • Do notatnika

Kartka na zapiski
Zapytanie
Porównanie produktów
Notatka umożliwia centralne zgromadzenie żądanych produktów. Notatka może być dowolnie modyfikowana. Można zmieniać ilość i pozycję produktów, przechodzić do strony produktu, pobierać karty danych produktów, usuwać pozycje oraz oznaczać produkty jako opcjonalne. Notatkę można zapisać na lokalnym komputerze i ponownie wywołać w celu dokonania dalszych zmian w późniejszym terminie. Za pomocą gotowej notatki można następnie pobrać opisy ofertowe wszystkich zapisanych produktów, sporządzić zapytanie lub porównać produkty.
Sort. Typ wyrobu Nazwa Nr kat. PDF Asortyment Cena katalogowa* (EUR) Ilość Opcjonalnie Suma całkowita brutto (EUR)
W notatce nie znajdują się żadne produkty.
Zapisz notatkę na lokalnym komputerze
Wczytaj notatkę z lokalnego komputera

Wyszukiwanie

Możliwe jest wyszukiwanie produktów, dokumentów, stron z zawartością itd.

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci optymalne usługi. Zgadzam się

Stopka redakcyjna Ochrona danych