Osiowy wentylator kanałowy

DZR 50/6 B

Numer artykułu: 0086.0034
Producent: MAICO
Osiowy wentylator rurowy, DN 500, prąd trójfazowy
Przykłady zastosowań: Układ wyciągu powietrza dla maszyn, Sala ekspozycyjna, Biuro mistrza, Warsztat, Zakład produkcyjny
DZR 50/6 B IM0009987.PNG Osiowy wentylator rurowy, DN 500, prąd trójfazowy

Charakterystyka

DZR 50/6 B - Charakterystyka

Rysunek wymiarowy

DZR 50/6 B - Rysunek wymiarowy [mm]

Ilość otworów w kołnierzu: 12

Dane Techniczne

DZR 50/6 B - Dane Techniczne

Artykuł DZR 50/6 B
Wydajność powietrza 6.050 m³/h
Wydajność tłoczeniaZnam. 4.480 m³/h / w opc. Współczynnik sprawności
Ciśnienie pfs, Znam. 60 Pa / w opc. Współczynnik sprawności
prędkość obrotowa nZnam. 950 1/min / w opc. Współczynnik sprawności
Prędkość obrotów 970 1/min
Typ wirnika osiowo
z możliwością regulacji obrotów
Możliwość pracy nawrotnej
Typ napięcia Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe 400 V
Częstotliwość sieci 50 Hz
Wydajność nominalna 230 W / w opc. Współczynnik sprawności
INom 0,65 A / w opc. Współczynnik sprawności
IMax 0,7 A
Stopień ochrony IP 55
Klasa izolacji F
Przełączalna liczba biegunów
Kabel zasilający 7 / 1,5 mm²
Pozycja montażowa poziomo / pionowo
Materiał Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar 19,9 kg
Wielkość nominalna 500 mm
Szerokość 565 mm
wysokość 624 mm
Głębokość 370 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym 60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax -20 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa 1 sztuka
Asortyment C
GTIN (EAN) 4012799860341
Numer katalogowy 0086.0034
Artykuł DZR 50/6 B
Efektywność ogólna η 47,7 %
Kategoria pomiarowa D
Kategoria efektywności całkowita
Stopień efektywności N 58,3
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD) nie
Rok produkcji patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat. 0086.0034
PBEP / wydajność powietrzaBEP / Pfs, BEP 0,212 kW / 5.280 m³/h
nBEP 960 1/min
Specyficzny stosunek ≈ 1
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową -
pf, BEP 69 Pa
Poziom ciśnienia akustycznegoLWA5 72 dB(A)

 

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

Ogółem

LWA2, S1 (dB(A))

40

LWA2, S2 (dB(A))

51

LWA2, S3 (dB(A))

57

LWA2, S4 (dB(A))

60

LWA2, S5 (dB(A))

33

50

48

58

57

55

49

35

62

LWA5, S1 (dB(A))

53

LWA5, S2 (dB(A))

63

LWA5, S3 (dB(A))

67

LWA5, S4 (dB(A))

69

LWA5, S5 (dB(A))

34

58

61

68

66

65

58

46

72

LWA6, S1 (dB(A))

60

LWA6, S2 (dB(A))

73

LWA6, S3 (dB(A))

78

LWA6, S4 (dB(A))

80

LWA6, S5 (dB(A))

51

60

67

74

75

75

75

72

82

LWA2= Poziom mocy akustycznej obudowy w dB

LWA5= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

LWA6= Poziom mocy akustycznej wolnego wylotu w dB

Akcesoria

DZR 50/6 B - Akcesoria

Akcesoria ogólne

Typ wyrobu Nazwa Nr kat. Cena*(EUR) Działanie
Żaluzja AS 50 0151.0336 na żądanie
 • Do notatnika
Żaluzja, ręczna RS 50 0151.0344 na żądanie
 • Do notatnika
Siłownik MS 2 0093.0403 na żądanie
 • Do notatnika
Klapa regulacyjna JRE 50 0151.0394 na żądanie
 • Do notatnika
Siłownik MS 8 0157.0760 na żądanie
 • Do notatnika
Siłownik MS 8 P 0157.0761 na żądanie
 • Do notatnika
Kratka wewnętrzna IG 45/50 0059.0176 na żądanie
 • Do notatnika
Kratka ochronna, metalowa SG 50 0150.0120 na żądanie
 • Do notatnika
Złączka elastyczna ELA 50 0092.0271 na żądanie
 • Do notatnika
Złącze elastyczne EL 50 0092.0092 na żądanie
 • Do notatnika
Materiał montażowy i uszczelniający BD 50 Produkt wycofywany 0092.0138 na żądanie
 • Do notatnika
Przeciwkołnierz GF 50 0056.0008 na żądanie
 • Do notatnika
Przeciwkołnierz z króćcem GS 50 0055.0174 na żądanie
 • Do notatnika
Dysza ssawna AD 50 0180.0625 na żądanie
 • Do notatnika
Stopa montażowa FU 50 0036.0075 na żądanie
 • Do notatnika
Amortyzator drgań GP 20 0092.0152 na żądanie
 • Do notatnika
Wyłącznik główny, odłącznik serwisowy HS 3 0157.0736 na żądanie
 • Do notatnika
Przełącznik obrotowy DS 10 0157.0410 na żądanie
 • Do notatnika
Przełącznik kierunku obrotów W 1 0157.0101 na żądanie
 • Do notatnika
Przełącznik kierunku obrotów WU 1 0157.0102 na żądanie
 • Do notatnika
Wyłączniki zabezpieczające silnik MV 25 0157.0712 na żądanie
 • Do notatnika
Stycznik US 16 T 0157.0769 na żądanie
 • Do notatnika
Transformator 5-stopniowy TR 0,8-2 0157.0148 na żądanie
 • Do notatnika
Transformator 5-stopniowy, szafa rozdzielcza TR 0,8 S-2 0157.0151 na żądanie
 • Do notatnika
Przełącznik 5-stopniowy do transformatorów 5-stopniowych TRE...S-2 / TR...S-2 DSS 20 0157.0750 na żądanie
 • Do notatnika
Termostat THR 10 0157.0774 na żądanie
 • Do notatnika
Termostat TH 10 0157.0764 na żądanie
 • Do notatnika
Termostat TH 16 0157.0748 na żądanie
 • Do notatnika
Czujnik przepływu powietrza LW 9 0157.0779 na żądanie
 • Do notatnika
Higrostat HY 230 0157.0126 na żądanie
 • Do notatnika
Higrostat HY 230 I 0157.0127 na żądanie
 • Do notatnika
Higrostat HY 10 AP Produkt wycofywany 0157.0358 na żądanie
 • Do notatnika
Higrostat HY 10 UP Produkt wycofywany 0157.0357 na żądanie
 • Do notatnika
Regulator jakości powietrza EAQ 10/1 0157.0777 na żądanie
 • Do notatnika

Opis wyrobu

Opisproduktu

DZR 50/6 B

krótki opis

Osiowy wentylator rurowy, DN 500, prąd trójfazowy

Opis wyrobu

Cechy

 • Tuleja kanału z ocynkowanej blachy stalowej, z kołnierzem z obu stron.
 • 8-skrzydłowe wirniki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Wyważone dynamicznie na 2 poziomach, zgodnie z klasą jakości 6.3, DIN ISO 1940, część 1.
 • Otwory w kołnierzu zgodnie z normą DIN EN 12220:1998.
 • DZR 56/6 B i DZR 56/4 B: Otwory w kołnierzu zgodnie z normą DIN EN 12220:1998.
 • W celu unikania przenoszenia wibracji na system kanałów: Zastosować złączki elastyczne, stopy i amortyzatory drgań.
 • Wysoki stopień ochrony IP 55. Wyjątek EZR/DZR... D IP 54.
 • Możliwość montażu w każdym położeniu.

Silnik

 • Silnik asynchroniczny, z możliwością regulacji prędkości obrotowej Wyjątek: Typ DZR 40/2 B.
 • Nie nadaje się do przetłaczania powietrza nasyconego parą.
 • Kierunek przepływu powietrza zaznaczony jest na urządzeniu za pomocą strzałki wskazującej kierunek obrotów i kierunek przepływu powietrza.
 • Tryb nawrotny: Natężenie przepływu zmniejsza się o ok. 35% przy anormalnym kierunku przepływu powietrza.

Silnik trójfazowy

 • Typoszereg DZR.
 • Napięcie znamionowe 400 V, 50 Hz.
 • Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne jako wyposażenie standardowe. Wyjątek: Dostępne na żądanie w wersji DZR 25/4 i osiowych wentylatorach rurowych z przełączalną liczbą biegunów. Przyłącza wyprowadzone są bezpotencjałowo na zaciski i muszą zostać podłączone do wyłącznika zabezpieczającego silnik, np. MV 25 lub do obwodu prądu sterowniczego stycznika.
 • Wentylatory z przełączalną liczbą biegunów: Zapewnić zabezpieczenie przeciążeniowe w postaci wyłącznika zabezpieczającego silnik dostarczanego przez inwestora.

Przyłącze elektryczne

 • Skrzynka zaciskowa z tulejami kablowymi zainstalowana na zewnątrz.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Wentylator wolno uruchomić tylko wówczas, gdy zagwarantowane jest zabezpieczenie przed dotknięciem wirnika, zgodne z normą DIN EN ISO 13857.

Wersje specjalne

 • Na żądanie i za dopłatą dostępne są następujące wersje specjalne:
  • Niestandardowe wartości napięcia i częstotliwości.
  • Termistor PTC wyprowadzony bezpotencjałowo na zaciski.
  • Otwory spustu skroplin.
  • Wentylatory ze wzmocnionym zabezpieczeniem antykorozyjnym.
  • Skrzydła wirnika z aluminium.
 • Informacje na temat pracy przy okazjonalnych temperaturach poniżej -20°C otrzymają Państwo na żądanie.
 • W przypadku eksploatacji z przemiennikami częstotliwości konieczne jest dokonanie uzgodnień z producentem.
 • W każdym przypadku konieczne jest sprawdzenie możliwości wykonania.

Spis treści

Schematy połączeń

DZR 50/6 B - Schematy połączeńPoprzednik - Następca

DZR 50/6 B - Poprzednik

Typ wyrobu Nazwa Nr kat. Działanie
Osiowy wentylator kanałowy DZL 50/6 B Produkt nie jest już dostępny 0086.0087
 • Do notatnika

Kartka na zapiski
Zapytanie
Porównanie produktów
Notatka umożliwia centralne zgromadzenie żądanych produktów. Notatka może być dowolnie modyfikowana. Można zmieniać ilość i pozycję produktów, przechodzić do strony produktu, pobierać karty danych produktów, usuwać pozycje oraz oznaczać produkty jako opcjonalne. Notatkę można zapisać na lokalnym komputerze i ponownie wywołać w celu dokonania dalszych zmian w późniejszym terminie. Za pomocą gotowej notatki można następnie pobrać opisy ofertowe wszystkich zapisanych produktów, sporządzić zapytanie lub porównać produkty.
Sort. Typ wyrobu Nazwa Nr kat. PDF Asortyment Cena katalogowa* (EUR) Ilość Opcjonalnie Suma całkowita brutto (EUR)
W notatce nie znajdują się żadne produkty.
Zapisz notatkę na lokalnym komputerze
Wczytaj notatkę z lokalnego komputera

Wyszukiwanie

Możliwe jest wyszukiwanie produktów, dokumentów, stron z zawartością itd.

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci optymalne usługi. Zgadzam się

Stopka redakcyjna Ochrona danych