Zestaw do montażu końcowego

PPB 30 RC

Numer artykułu: 0095.0244
Producent: MAICO
Zestaw do montażu końcowego urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń PushPull Balanced PPB 30 K z... Więcej informacji
PPB 30 RC IM0018181.PNG Zestaw do montażu końcowego urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń PushPull Balanced PPB 30 K z odzyskiem ciepła, składający się z 2 wentylatorów, 2 ceramicznych wymienników ciepła, osłony wewnętrznej z 2 filtrami G3; wersja radiowa: z wbudowaną płytką drukowaną układu RF zawierającą czujnik wilgotności; niezbędne akcesoria: tuleja do montażu w stanie surowym, osłona zewnętrzna i łącznik radiowy DS 45 RC lub układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K + PP 45 EO; opcjonalne akcesoria: zestaw przedłużający, blok do muru, ramka kompensacyjna i czujniki

Charakterystyka

Rysunek wymiarowy

PPB 30 RC - Rysunek wymiarowy [mm]

 • PPB 30 RC IM0018203.PNG Zestaw do montażu końcowego urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń PushPull Balanced PPB 30 K z odzyskiem ciepła, składający się z 2 wentylatorów, 2 ceramicznych wymienników ciepła, osłony wewnętrznej z 2 filtrami G3; wersja radiowa: z wbudowaną płytką drukowaną układu RF zawierającą czujnik wilgotności; niezbędne akcesoria: tuleja do montażu w stanie surowym, osłona zewnętrzna i łącznik radiowy DS 45 RC lub układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K + PP 45 EO; opcjonalne akcesoria: zestaw przedłużający, blok do muru, ramka kompensacyjna i czujniki
 1. Środek tulei ściennej
 2. Otwory do mocowania
 3. Przepust kablowy

Dane Techniczne

PPB 30 RC - Dane Techniczne

Artykuł PPB 30 RC
Wydajność powietrza 5 m³/h / 12 m³/h / 18 m³/h / 22 m³/h / 26 m³/h
Klasa efektywności energetycznej A
Napięcie znamionowe 230 V
Wartość SPI według normy DIN EN 13141-8 0,18 Wh/m³
Maksymalny pobór mocy 2 W / 2,5 W / 3,2 W / 4 W / 5,1 W
Stopień ochrony IP X4
Pozycja montażowa poziomo
Rodzaj systemu decentralne
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Materiał wymiennika ciepła Ceramika
Kolor biel drogowa, podobna do RAL 9016
Ciężar 4,52 kg
Typ filtra Filtr powietrza zewnętrznego i powietrza zużytego
Klasa filtra G3/G3
Średnica przyłącza 160 mm
Szerokość 275 mm
wysokość 275 mm
Głębokość 585 mm
Niezbędny przepust w murze 162 do 182 mm
Grubość ściany 320 mm / 500 mm
Stopień dyspozycji cieplnej przy wzorcowym natężeniu przepływu według normy DIN EN 13141-8 73,3 %
Niezbędny układ sterowania wentylacją pomieszczeń DS 45 RC lub RLS 45 K z PP 45 EO
Poziom ciśnienia akustycznego 23 dB(A) / 35 dB(A) / 43 dB(A) / 48 dB(A) / 51 dB(A) / Odległość 1 m, warunki pola swobodnego
Ustalona wartość maks. różnicy znormalizowanego poziomu ciśnienia akustycznego elementu Dn,w 37 dB
Jednostka opakowaniowa 1 sztuka
Asortyment K
GTIN (EAN) 4012799952442
Numer katalogowy 0095.0244

Opis wyrobu

Opisproduktu

PPB 30 RC

krótki opis

Zestaw do montażu końcowego urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń PushPull Balanced PPB 30 K z odzyskiem ciepła, składający się z 2 wentylatorów, 2 ceramicznych wymienników ciepła, osłony wewnętrznej z 2 filtrami G3; wersja radiowa: z wbudowaną płytką drukowaną układu RF zawierającą czujnik wilgotności; niezbędne akcesoria: tuleja do montażu w stanie surowym, osłona zewnętrzna i łącznik radiowy DS 45 RC lub układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K + PP 45 EO; opcjonalne akcesoria: zestaw przedłużający, blok do muru, ramka kompensacyjna i czujniki

Opis wyrobu

Cechy

 • Zestawy do montażu końcowego dla urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń PushPull PPB 30 z dwoma wentylatorami, dwoma ceramicznymi wymiennikami ciepła, pokrywą wewnętrzną i dwoma wbudowanymi filtrami (G3), dzięki czemu powietrze filtrowane jest w obu kierunkach.
 • Wersje:
  • Wersja obiektowa PPB 30 O
  • Wersja komfortowa PPB 30 K z wbudowanym czujnikiem wilgotności i możliwością kompensacji natężenia przepływu przez urządzenia PP 45
  • Wersja radiowa PPB 30 RC z wbudowaną płytką drukowaną układu RF zawierającą czujnik wilgotności i możliwością kompensacji natężenia przepływu przez urządzenia PP 45
 • Zalecamy zastosowanie tych urządzeń w pomieszczeniach wentylowanych (WC, łazienka, kuchnia). Dzięki stopniu ochrony urządzeń IP X4 jest to bezproblemowo możliwe.
 • Niezbędne akcesoria:
  • Tuleja do montażu w stanie surowym PP 45 RHK lub PP 45 RHL
  • Osłona zewnętrzna PPB 30 AK, PPB 30 AE, PPB 30 AW lub PPB 30 AS
  • Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K lub RLS 45 O. Przy użyciu układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K lub RLS 45 O można zbudować połączony przewodowo system wentylacji z urządzeń PPB 30 i PP 45. Maksymalna liczba zastosowanych wentylatorów wynosi 6. Dzięki temu możliwe są różne kombinacje, np. 2 x PP 45 K/O + 1 x PPB 30 K + 1 x RLS 45 K lub 3 x PPB 30 K + 1 x RLS 45 K. Kombinacja PPB 30 K i RLS 45 O jest niedozwolona.
  • DS 45 RC: Przy użyciu łącznika radiowego DS 45 RC można zbudować system wentylacji złożony z urządzeń PPB 30 RC i PP 45 RC, np. 4 x PP 45 RC + 1 x PPB 30 RC + 1 x DS 45 RC.
  • PP 45 EO: Rozszerzenie układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K o urządzenie PP 45 EO umożliwia kombinowanie urządzeń przewodowych z radiowymi, np. 4 x PP 45 K/O + 1 x PPB 30 RC + 1 x RLS 45 K + 1 x PP 45 EO.
 • Akcesoria opcjonalne:
  • Zestaw przedłużający PPB 30 VS
  • Blok do muru PP 45 MB
  • Ramka kompensacyjna PPB 30 ARE i PPB 30 ARW
  • Blacha mocująca PPB 30 ARE BB i PPB 30 ARW BB do ramki kompensacyjnej
  • Czujnik wilgotności PP 45 HYI i PP 45 HY
  • Czujnik CO2 PP 45 CO2
  • Czujnik VOC PP 45 VOC
  • Filtr powietrza, wymienny PPB 30 G3
 • Układy sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K i RLS 45 O mogą zostać rozbudowane o wewnętrzny czujnik wilgotności PP 45 HYI lub czujniki zewnętrzne PP45 HY, PP 45 CO2 i PP 45 VOC. Urządzenia osiągają przy tym klasę efektywności energetycznej A.
 • Układy sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K i RLS 45 O mogą być eksploatowane na 5 stopniach wentylacji 5/12/18/22/26 m³/h i w 2 trybach pracy: wywiew ciągły z odzyskiem ciepła, wentylacja skrośna bez odzysku ciepła i automatyczny tryb pracy.
 • Ponadto układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K umożliwia wygodne przeprowadzenie konfiguracji sprzętowej przy użyciu komputera / laptopa (Windows) za pomocą oprogramowania uruchamiającego. Nastawy można przy tym zapisać jako profile i przenieść na inne urządzenia sterownicze.

Funkcje

 • Zalecana możliwość kombinacji to 2 x bądź 4 x PP 45 O/K + 1 x PPB 30 K + 1 x RLS 45 K.
 • Zalecana możliwość kombinacji w przypadku systemu sterowanego za pomocą radia to 2 x bądź 4 x PP 45 RC + 1 bądź 2 x PPB 30 RC + 1 x DS 45 RC.
  • W tym przypadku urządzenie PPB 30 K/RC może być eksploatowane w dwóch różnych trybach pracy. W automatycznym trybie pracy urządzenie pracuje całkowicie autonomicznie w zależności od wartości wilgoci z wbudowanego czujnika. W automatycznym trybie pracy układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K bądź łącznik radiowy DS 45 RC wykonuje jedynie polecenia „Wyłączenie zewnętrzne” i „Stopień wentylacji 0”. W systemowym trybie pracy urządzenie pracuje całkowicie według wytycznych układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K lub łącznika radiowego DS 45 RC. Tylko w przypadku obciążenia wilgocią (możliwość ustawienia wartości granicznej) urządzenie odłącza się od systemu i uruchamia osuszanie.
  • Automatyka osuszania może być nastawiona na tryb intensywnej wentylacji (stopień 5 z odzyskiem ciepła) lub jako tryb wywiewu (45 m³/h bez odzysku ciepła).
  • W przypadku obciążenia uciążliwymi zapachami można również ręcznie, używając przycisku / przełącznika, aktywować tryb intensywnej wentylacji (stopień 5 z odzyskiem ciepła) lub tryb wywiewu (45 m³/h bez odzysku ciepła). Czas trwania tej funkcji można nastawić (nastawa fabryczna = 10 min).
  • Jeśli urządzenie PPB 30 K bądź PPB 30 RC pracuje w trybie wywiewu, niezbędną ilość powietrza doprowadzanego zapewniają urządzenia PP 45 podłączone do układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K lub zaprogramowane za pomocą łącznika radiowego DS 45 RC. Kombinacja PPB 30 K i urządzeń do wentylacji wywiewnej (np. ER/ECA) z jednym układem sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K jest niemożliwa.
 • Tanim rozwiązaniem dla łazienki mogłaby być kombinacja 1 x PPB 30 O + 1 x RLS 45 O. (Uwaga: Układ sterowania wentylacją pomieszczeń ma stopień ochrony IP 00). Można przy tym realizować również tryb wywiewu 45 m³/h (bez odzysku ciepła i bez kompensacji natężenia przepływu).

Wymiennik ciepła

 • Z wysokowydajnymi wymiennikami ciepła i wysokowydajnymi wentylatorami EC urządzenia osiągają stopień dyspozycji cieplnej wynoszący 73% przy wzorcowym natężeniu przepływu według normy EN 13141-8.

Wskazówki montażowe

 • Montaż realizowany jest w 2 etapach:
  • Wbudowanie w otworze pod gwint DN 160 o nachyleniu wynoszącym 1-2% tulei do montażu w stanie surowym PP 45 RHK (DN 160) lub RHL (DN 160) oraz osłony zewnętrznej.
  • Zalecamy wykonanie otworu pod gwint DN 182 i wyrównanie nachylenia tulei za pomocą dołączonych klinów ze styropianu.
  • Tuleja do montażu w stanie surowym chroniona jest przed zanieczyszczeniami za pomocą pokryw zabezpieczających na czas prac tynkarskich.
  • Później następuje integracja zestawu do montażu końcowego.
  • Nie jest konieczne układanie rur, ani regulacja instalacji.

Przyłącze elektryczne

 • Dostarczane urządzenie jest zmontowane i gotowe do pracy.
 • Podłączenie elektryczne odbywa się za pomocą kabla złącza wtykowego.
 • Połączenie z układem sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K lub RLS 45 O za pomocą wtykanych przewodów sterowniczych.
 • Przewód prądowy 12 V DC układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K / RLS 45 O do urządzenia jest jednocześnie przewodem sterowniczym.
 • Urządzenie PPB 30 RC jest podłączane bezpośrednio do sieci 230 V. UWAGA: Należy skontrolować zakres stosowania (strefę ochronną) urządzenia.

Odpływ skroplin

 • Odprowadzanie skroplin odbywa się przez wbudowaną krawędź ociekową w pokrywie zewnętrznej.

Spis treści

Schematy połączeń

PPB 30 RC - Schematy połączeńPoprzednik - Następca

Kartka na zapiski
Zapytanie
Porównanie produktów
Notatka umożliwia centralne zgromadzenie żądanych produktów. Notatka może być dowolnie modyfikowana. Można zmieniać ilość i pozycję produktów, przechodzić do strony produktu, pobierać karty danych produktów, usuwać pozycje oraz oznaczać produkty jako opcjonalne. Notatkę można zapisać na lokalnym komputerze i ponownie wywołać w celu dokonania dalszych zmian w późniejszym terminie. Za pomocą gotowej notatki można następnie pobrać opisy ofertowe wszystkich zapisanych produktów, sporządzić zapytanie lub porównać produkty.
Sort. Typ wyrobu Nazwa Nr kat. PDF Asortyment Cena katalogowa* (EUR) Ilość Opcjonalnie Suma całkowita brutto (EUR)
W notatce nie znajdują się żadne produkty.
Zapisz notatkę na lokalnym komputerze
Wczytaj notatkę z lokalnego komputera

Wyszukiwanie

Możliwe jest wyszukiwanie produktów, dokumentów, stron z zawartością itd.

Na niniejszej stronie internetowej umieszczono pliki cookie, które z przyczyn technicznych są niezbędne do przedstawienia użytkownikom naszej oferty. Ponadto ustawiony jest plik cookie, który zapisuje bieżące ustawienia prywatności użytkownika (cookie wyboru). Z wyjątkiem wyżej wymienionych plików cookie wyboru, nieistotne z punktu widzenia technicznego pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które umożliwiają nam zapewnienie optymalnej obsługi użytkownika, jak również oferty dopasowane do jego potrzeb (pliki cookie marketingowe i mechanizmy śledzenia), są wykorzystywane tylko wtedy, gdy użytkownik wcześniej zatwierdził je poprzez kliknięcie przycisku AKCEPTUJ. Szczegóły i opcje zmiany ustawień użytkownika w późniejszym terminie można znaleźć w naszych ustawieniach plików cookie.

AKCEPTUJĄCE WSZYSTKIE PLIKI COOKIE Kontynuuj z niezbędnymi plikami cookie


Stopka redakcyjna | Ochrona danych