Osiowy wentylator kanałowy

EZL 30/2 B

Produkt nie jest już dostępny
Numer artykułu: 0086.0071
Producent: MAICO
Osiowy wentylator kanałowy, DN 300, prąd przemienny
Przykłady zastosowań: Układ wyciągu powietrza dla maszyn, System wyciągu powietrza z miejsc pracy, Warsztat, Biuro mistrza, Zakład produkcyjny
EZL 30/2 B IM0014274.PNG Osiowy wentylator kanałowy, DN 300, prąd przemienny

Charakterystyka

EZL 30/2 B - Charakterystyka

Rysunek wymiarowy

EZL 30/2 B - Rysunek wymiarowy [mm]

Liczba otworów w kołnierzu: 8

Dane Techniczne

EZL 30/2 B - Dane Techniczne

Artykuł EZL 30/2 B
Wykonanie Mechanizm prowadzący
Wydajność powietrza 3.650 m³/h
z możliwością regulacji obrotów
Możliwość pracy nawrotnej
Typ napięcia Prąd zmienny
Napięcie znamionowe 230 V
Częstotliwość sieci 50 Hz
IMax 3,2 A
Stopień ochrony IP 55
Klasa izolacji B
Pozycja montażowa pionowo / poziomo
Materiał Blacha stalowa, cynkowana
Ciężar 12,7 kg
Wielkość nominalna 300 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym 60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax -20 °C do 60 °C
Jednostka opakowaniowa 1 sztuka
Asortyment C
GTIN (EAN) 4012799860716
Numer katalogowy 0086.0071
Artykuł EZL 30/2 B
Efektywność ogólna η 48,1 %
Kategoria pomiarowa D
Kategoria efektywności całkowita
Stopień efektywności N 57,3
Wymagany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD) nie
Rok produkcji patrz tabliczka znamionowa
Nazwa producenta / urzędowy numer w rejestrze / miejsce filii producenta Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Sąd Rejestrowy Freiburg, nr w rejestrze HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Nr kat. 0086.0071
PBEP / wydajność powietrzaBEP / Pfs, BEP 0,35 kW / 2.425 m³/h / 250 Pa
nBEP 2.805 1/min
Specyficzny stosunek ≈ 1
Informacje dotyczące demontażu i utylizacji patrz instrukcja montażu
Informacje dotyczące montażu, eksploatacji i utrzymania w należytym stanie patrz instrukcja montażu
Przedmioty użyte przy pomiarze efektywności, które nie są opisane przez kategorię pomiarową -
IBEP 1,7 A
Poziom ciśnienia akustycznegoLWA5 83 dB(A)

 

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

Ogółem

LWA2, S1 (dB(A))

19

43

40

47

47

44

39

29

52

LWA2, S2 (dB(A))

30

51

55

58

62

58

55

42

66

LWA2, S3 (dB(A))

34

54

57

63

67

64

61

49

71

LWA2, S4 (dB(A))

37

54

55

64

70

66

63

51

73

LWA2, S5 (dB(A))

38

51

55

67

70

67

64

52

74

LWA5, S1 (dB(A))

24

48

58

62

59

61

55

43

67

LWA5, S2 (dB(A))

31

56

78

72

78

75

69

60

83

LWA5, S3 (dB(A))

35

57

72

78

83

80

74

66

86

LWA5, S4 (dB(A))

40

54

66

81

84

82

75

67

87

LWA5, S5 (dB(A))

39

51

67

81

84

82

76

68

88

LWA6, S1 (dB(A))

24

48

58

62

59

61

55

43

67

LWA6, S2 (dB(A))

31

56

78

72

78

75

69

60

83

LWA6, S3 (dB(A))

35

57

72

78

83

80

74

66

86

LWA6, S4 (dB(A))

40

54

66

81

84

82

75

67

87

LWA6, S5 (dB(A))

39

51

67

81

84

82

76

86

88

LWA2= Poziom mocy akustycznej obudowy w dB

LWA5= Poziom mocy akustycznej wolnego wlotu w dB

LWA6= Poziom mocy akustycznej wolnego wylotu w dB

Akcesoria

EZL 30/2 B - Akcesoria

Akcesoria ogólne

Typ wyrobu Nazwa Nr kat. Cena*(EUR) Działanie
Żaluzja AS 30 0151.0332 na żądanie
 • Do notatnika
Żaluzja, ręczna RS 30 0151.0340 na żądanie
 • Do notatnika
Siłownik MS 2 0093.0403 na żądanie
 • Do notatnika
Klapa regulacyjna JRE 30 0151.0391 na żądanie
 • Do notatnika
Siłownik MS 8 0157.0760 na żądanie
 • Do notatnika
Siłownik MS 8 P 0157.0761 na żądanie
 • Do notatnika
Kratka ochronna, metalowa SG 30 0150.0116 na żądanie
 • Do notatnika
Kratka ochronna, tworzywo sztuczne SGK 30 0059.0163 na żądanie
 • Do notatnika
Złączka elastyczna ELA 30 0092.0267 na żądanie
 • Do notatnika
Złącze elastyczne EL 30 0092.0089 na żądanie
 • Do notatnika
Przeciwkołnierz GF 30 0056.0004 na żądanie
 • Do notatnika
Przeciwkołnierz z króćcem GS 30 0055.0170 na żądanie
 • Do notatnika
Dysza ssawna AD 30 0180.0621 na żądanie
 • Do notatnika
Stopa montażowa FU 30 0036.0071 na żądanie
 • Do notatnika
Amortyzator drgań GP 10 0092.0151 na żądanie
 • Do notatnika
Regulator obrotów ST 5 Produkt wycofywany 0157.0812 na żądanie
 • Do notatnika
Regulator obrotów STU 5 Produkt wycofywany 0157.0816 na żądanie
 • Do notatnika
Transformator 5-stopniowy TRE 3,3-2 0157.0159 na żądanie
 • Do notatnika
Transformator 5-stopniowy, szafa rozdzielcza TRE 3,3 S-2 0157.0163 na żądanie
 • Do notatnika
Przełącznik 5-stopniowy do transformatorów 5-stopniowych TRE...S-2 / TR...S-2 ESS 20 0157.0749 na żądanie
 • Do notatnika
System regulacji temperatury EAT 6 G/1 0157.0808 na żądanie
 • Do notatnika
System regulacji temperatury EAT 6 TG 0157.0755 na żądanie
 • Do notatnika
Materiał montażowy i uszczelniający BD 30 Produkt nie jest już dostępny 0092.0134 na żądanie
 • Do notatnika
Automatyczny wyłącznik czasowy ZA 4 Produkt nie jest już dostępny 0157.0426 na żądanie
 • Do notatnika
System regulacji temperatury, moduł zasilacza EALT 6 Produkt nie jest już dostępny 0157.0756 na żądanie
 • Do notatnika

Opis wyrobu

Opisproduktu

EZL 30/2 B

krótki opis

Osiowy wentylator kanałowy, DN 300, prąd przemienny

Opis wyrobu

Cechy

 • Tuleja kanału z ocynkowanej blachy stalowej, z kołnierzami z obu stron i mechanizmem prowadzonym.
 • 8-skrzydłowe wirniki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Wyważone dynamicznie na 2 poziomach, zgodnie z klasą jakości 6.3, DIN ISO 1940, część 1.
 • Otwory w kołnierzu zgodnie z DIN 24154, ark. 2, 7/66.
 • DZL 56/6 B i DZL 56/4 B: Otwory w kołnierzu zgodnie z DIN 24145, cz. 2, 7/90.
 • Wysoki stopień ochrony IP 55.
 • W celu unikania przenoszenia wibracji na system kanałów: Zastosować złączki elastyczne, stopy i amortyzatory drgań.
 • Możliwość montażu w każdym położeniu.

Silnik

 • Silnik asynchroniczny, z możliwością regulacji obrotów Wyjątek: typ DZL 40/2 B.
 • Nie nadaje się do przetłaczania powietrza nasyconego parą.
 • Wentylatory kanałowe EZL / DZL nie mają przełączania kierunku obrotów.

silnik prądu przemiennego

 • Typoszereg EZL
 • Napięcie znamionowe 230 V, 50 Hz.
 • Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne jako wyposażenie seryjne.
 • Przyłącza wyprowadzone są bezpotencjałowo na zaciski i muszą zostać podłączone do wyłącznika zabezpieczającego silnik, np. MVE 10 lub do obwodu prądu sterowniczego stycznika.
 • Silnik kondensatorowy z kondensatorem roboczym gotowy do podłączenia w skrzynce zacisków.

Przyłącze elektryczne

 • Skrzynka zaciskowa z tuleją kablową zainstalowana na zewnątrz.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Wentylator z wolnym wlotem może pracować tylko wtedy, gdy zabezpieczenie przed dotknięciem wirnika jest zgodne z wymogami DIN EN 13857.

Wersje specjalne

 • Na żądanie i za dopłatą dostępne są wersje specjalne.
  • Niestandardowe wartości napięcia i częstotliwości.
  • Silniki jednofazowe ze stykami termicznymi lub termistorem PTC, wyprowadzone bezpotencjałowo na zaciski.
  • Otwory spustu skroplin.
  • Wentylatory ze wzmocnionym zabezpieczeniem antykorozyjnym.
  • Skrzydła wirnika z aluminium.
 • Informacje na temat pracy przy okazjonalnych temperaturach poniżej -20°C otrzymają Państwo na żądanie.
 • W przypadku eksploatacji z przemiennikami częstotliwości konieczne jest dokonanie uzgodnień z producentem.
 • W każdym przypadku konieczne jest sprawdzenie możliwości wykonania.

Spis treści

Schematy połączeń

EZL 30/2 B - Schematy połączeń

EZL...B z połączeniem stycznikowym (z samopodtrzymaniem)

S1 - przycisk Wyłącz

S2 - przycisk Włącz

Q1 - Stycznik US 16 TEZL...B z połączeniem stycznikowym (z samopodtrzymaniem) i regulatorem obrotów ST / STU / STS

S1 - przycisk Wyłącz

S2 - przycisk Włącz

Q1 - Stycznik US 16 TEZL...B z wyłącznikiem zabezpieczającym silnik MVE 10


EZL...B z regulatorem obrotów ST / STU / STS i wyłącznikiem zabezpieczającym silnik MVE 10


EZL...B z 5-stopniowym transformatorem TRE... i wyłącznikiem zabezpieczającym silnik MVE 10


EZL...B z transformatorem 5-stopniowym TRE...

S1 - przycisk Wyłącz

S2 - przycisk Włącz

Q1 - Stycznik US 16 TPoprzednik - Następca

EZL 30/2 B - Następca

Typ wyrobu Nazwa Nr kat. Działanie
Osiowy wentylator kanałowy EZR 30/2 B 0086.0005
 • Do notatnika

Kartka na zapiski
Zapytanie
Porównanie produktów
Notatka umożliwia centralne zgromadzenie żądanych produktów. Notatka może być dowolnie modyfikowana. Można zmieniać ilość i pozycję produktów, przechodzić do strony produktu, pobierać karty danych produktów, usuwać pozycje oraz oznaczać produkty jako opcjonalne. Notatkę można zapisać na lokalnym komputerze i ponownie wywołać w celu dokonania dalszych zmian w późniejszym terminie. Za pomocą gotowej notatki można następnie pobrać opisy ofertowe wszystkich zapisanych produktów, sporządzić zapytanie lub porównać produkty.
Sort. Typ wyrobu Nazwa Nr kat. PDF Asortyment Cena katalogowa* (EUR) Ilość Opcjonalnie Suma całkowita brutto (EUR)
W notatce nie znajdują się żadne produkty.
Zapisz notatkę na lokalnym komputerze
Wczytaj notatkę z lokalnego komputera

Wyszukiwanie

Możliwe jest wyszukiwanie produktów, dokumentów, stron z zawartością itd.

Na niniejszej stronie internetowej umieszczono pliki cookie, które z przyczyn technicznych są niezbędne do przedstawienia użytkownikom naszej oferty. Ponadto ustawiony jest plik cookie, który zapisuje bieżące ustawienia prywatności użytkownika (cookie wyboru). Z wyjątkiem wyżej wymienionych plików cookie wyboru, nieistotne z punktu widzenia technicznego pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które umożliwiają nam zapewnienie optymalnej obsługi użytkownika, jak również oferty dopasowane do jego potrzeb (pliki cookie marketingowe i mechanizmy śledzenia), są wykorzystywane tylko wtedy, gdy użytkownik wcześniej zatwierdził je poprzez kliknięcie przycisku AKCEPTUJ. Szczegóły i opcje zmiany ustawień użytkownika w późniejszym terminie można znaleźć w naszych ustawieniach plików cookie.

AKCEPTUJĄCE WSZYSTKIE PLIKI COOKIE Kontynuuj z niezbędnymi plikami cookie


Stopka redakcyjna | Ochrona danych