Aksijalni cijevni ventilatori EZR-A, DZR-A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

U nastavku možete vidjeti odabrane proizvode u izravnoj usporedbi. Plave oznake ističu razlike među proizvodima.

Artikl

EZR 20/2 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 20/2 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

EZR 25/2 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 25/2 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 25/84 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 25/42 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

EZR 30/6 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

EZR 30/4 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

EZR 30/2 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 30/6 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 30/4 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 30/2 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 30/84 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 30/64 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 30/42 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

EZR 35/6 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

EZR 35/4 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 35/6 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 35/4 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 35/2 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 35/84 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 35/64 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 35/42 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

EZR 40/6 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

EZR 40/4 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 40/6 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 40/4 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 40/2 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 40/84 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 40/64 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 40/42 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

EZR 45/6 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

EZR 45/4 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 45/6 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 45/4 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

EZR 50/8 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

EZR 50/6 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 50/6 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 50/4 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 50/86 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 50/84 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 50/64 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 56/6 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 56/4 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 60/6 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 60/4 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 60/86 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke

DZR 60/84 A

Aksijalni cijevni ventilatori za ventilacijske sustave

 • Na blok za zabilješke
ArtiklEZR 20/2 ADZR 20/2 AEZR 25/2 ADZR 25/2 ADZR 25/84 ADZR 25/42 AEZR 30/6 AEZR 30/4 AEZR 30/2 ADZR 30/6 ADZR 30/4 ADZR 30/2 ADZR 30/84 ADZR 30/64 ADZR 30/42 AEZR 35/6 AEZR 35/4 ADZR 35/6 ADZR 35/4 ADZR 35/2 ADZR 35/84 ADZR 35/64 ADZR 35/42 AEZR 40/6 AEZR 40/4 ADZR 40/6 ADZR 40/4 ADZR 40/2 ADZR 40/84 ADZR 40/64 ADZR 40/42 AEZR 45/6 AEZR 45/4 ADZR 45/6 ADZR 45/4 AEZR 50/8 AEZR 50/6 ADZR 50/6 ADZR 50/4 ADZR 50/86 ADZR 50/84 ADZR 50/64 ADZR 56/6 ADZR 56/4 ADZR 60/6 ADZR 60/4 ADZR 60/86 ADZR 60/84 A
ProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetails
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
Tip proizvoda Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator Aksijalni cijevni ventilator
Broj artikla: 0086.0480 0086.0481 0086.0402 0086.0413 0086.0430 0086.0431 0086.0403 0086.0404 0086.0405 0086.0414 0086.0415 0086.0416 0086.0434 0086.0435 0086.0436 0086.0406 0086.0407 0086.0417 0086.0418 0086.0419 0086.0439 0086.0440 0086.0441 0086.0408 0086.0409 0086.0421 0086.0422 0086.0423 0086.0444 0086.0445 0086.0446 0086.0351 0086.0352 0086.0365 0086.0366 0086.0410 0086.0411 0086.0425 0086.0426 0086.0448 0086.0449 0086.0450 0086.0495 0086.0496 0086.0428 0086.0429 0086.0452 0086.0453
Volumen zraka1.150 m³/h1.150 m³/h2.200 m³/h2.200 m³/h550 m³/h / 1.100 m³/h1.100 m³/h / 2.200 m³/h1.250 m³/h1.950 m³/h3.800 m³/h1.250 m³/h1.950 m³/h3.800 m³/h950 m³/h / 1.950 m³/h1.250 m³/h / 1.950 m³/h1.950 m³/h / 3.800 m³/h1.850 m³/h2.800 m³/h1.850 m³/h2.800 m³/h6.000 m³/h1.400 m³/h / 2.800 m³/h1.850 m³/h / 2.800 m³/h2.800 m³/h / 6.000 m³/h2.800 m³/h4.400 m³/h2.800 m³/h4.400 m³/h9.500 m³/h2.250 m³/h / 4.400 m³/h2.800 m³/h / 4.400 m³/h4.400 m³/h / 9.500 m³/h4.500 m³/h6.500 m³/h4.500 m³/h6.500 m³/h4.400 m³/h5.800 m³/h5.800 m³/h9.100 m³/h4.400 m³/h / 5.800 m³/h4.400 m³/h / 9.100 m³/h5.800 m³/h / 9.100 m³/h8.500 m³/h12.000 m³/h10.500 m³/h16.200 m³/h7.900 m³/h / 10.500 m³/h7.900 m³/h / 16.200 m³/h
Brzina2.850 1/min2.850 1/min2.850 1/min2.850 1/min715 1/min / 1.425 1/min1.425 1/min / 2.850 1/min930 1/min1.425 1/min2.850 1/min930 1/min1.425 1/min2.850 1/min715 1/min / 1.425 1/min930 1/min / 1.425 1/min1.425 1/min / 2.850 1/min930 1/min1.425 1/min930 1/min1.425 1/min2.850 1/min715 1/min / 1.425 1/min930 1/min / 1.425 1/min1.425 1/min / 2.850 1/min930 1/min1.425 1/min930 1/min1.425 1/min2.850 1/min715 1/min / 1.425 1/min930 1/min / 1.425 1/min1.425 1/min / 2.850 1/min930 1/min1.425 1/min930 1/min1.425 1/min715 1/min930 1/min930 1/min1.425 1/min715 1/min / 930 1/min715 1/min / 1.425 1/min930 1/min / 1.425 1/min930 1/min1.425 1/min930 1/min1.425 1/min715 1/min / 930 1/min715 1/min / 1.425 1/min
Maksimalna apsorpcija struje90 W100 W200 W240 W35 W / 85 W50 W / 245 W65 W110 W500 W70 W100 W450 W40 W / 115 W100 W / 115 W85 W / 500 W70 W150 W85 W160 W1.000 W45 W / 170 W115 W / 170 W170 W / 900 W110 W270 W130 W270 W2.000 W60 W / 325 W150 W / 300 W300 W / 2.050 W205 W440 W200 W440 W115 W250 W270 W720 W180 W / 330 W160 W / 860 W270 W / 740 W430 W1.250 W500 W1.600 W370 W / 650 W310 W / 1.900 W
Moguća promjena pola--------------------------------
Težina4,94,87,176,16,16,9710,96,8710,76,810,210,47,57,77,37,516,47,710,415,99,69,69,39,323,111,311,822,913,71413,413,714,915,315,120,619,220,122,628,23428,634,432,234,1
Jedinica za pakiranje1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom

* Plave oznake ističu razlike među proizvodima.

Blok za zabilješke
Upit
Usporedba proizvoda
Blok za zabilješke nudi mogućnost da na jednom mjestu skupljate sve proizvode koje želite. Blok za zabilješke može mijenjati kako to želite. Možete promijeniti količinu i poziciju proizvoda, ponovno promijeniti stranicu proizvoda, podatkovne preuzeti listove proizvoda, izbrisati pozicije i proizvode i označiti ih kao opciju. Blok za zabilješke možete spremiti na lokalno računalo i kasnije ponovno pozvati za dodatne izmjene. S završenim blokom za zabilješke možete preuzeti tekstove za javni natječaj svih spremljenih proizvoda, izraditi upit ili usporediti proizvode.
Sortiraj Tip proizvoda Naziv Br. art. PDF Asortiman Kataloška cijena * (EUR) Količina Opcija Ukupni bruto iznos (EUR)
Na bloku za zabilješke nema proizvoda
Spremi blok za zabilješke na lokalno računalo
Učitaj bloka za zabilješke s lokalnog računala

Pretraživanje

Ovdje možete pretraživati proizvode, dokumente, stranice sa sadržajima itd

Na ovoj web stranici postavljaju se kolačići, koji su iz tehničkih razloga neophodni kako bi korisnicima mogli da prikažemo našu ponudu. Također se postavlja kolačić, koji memorira vaše trenutačne postavke za zaštitu podataka (kolačić za odabir). S iznimkom gore spomenutog kolačića za odabir, kolačići koji nisu tehnički bitni i mehanizmi praćenja, koji nam omogućuju da Vam ponudimo optimalan korisnički ugođaj te ponude po vašoj mjeri (kolačići za marketing i mehanizmi za praćenje) bit će korišteni samo ako ste to prethodno dozvolili klikom na PRIHVATI. Detalje i mogućnosti u svezi s naknadnom izmjenom vaših postavki možete pronaći u našim postavkama za kolačiće.

PRIHVATI SVE KOLAČIĆE Nastavi s potrebnim kolačićima


Impresum | Zaštita podataka