Aksijalni krovni ventilatori EZD-A, DZD-A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

U nastavku možete vidjeti odabrane proizvode u izravnoj usporedbi. Plave oznake ističu razlike među proizvodima.

Artikl

EZD25-2A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD25-2A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 25/84 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 25/42 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD30-6A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD30-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD30-2A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 30/6 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD30-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD30-2A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 30/84 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 30/64 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 30/42 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD 35/6 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD35-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 35/6 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD35-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 35/2 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 35/84 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 35/64 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 35/42 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD 40/6 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD40-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 40/8 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 40/6 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD40-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 40/2 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 40/84 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 40/64 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 40/42 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD 50/8 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

EZD50-6A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 50/8 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD50-6A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD50-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 50/86 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 50/84 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 50/64 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD60-4A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD60-6A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 60/8 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 60/86 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke

DZD 60/84 A

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

 • Na blok za zabilješke
ArtiklEZD25-2ADZD25-2ADZD 25/84 ADZD 25/42 AEZD30-6AEZD30-4AEZD30-2ADZD 30/6 ADZD30-4ADZD30-2ADZD 30/84 ADZD 30/64 ADZD 30/42 AEZD 35/6 AEZD35-4ADZD 35/6 ADZD35-4ADZD 35/2 ADZD 35/84 ADZD 35/64 ADZD 35/42 AEZD 40/6 AEZD40-4ADZD 40/8 ADZD 40/6 ADZD40-4ADZD 40/2 ADZD 40/84 ADZD 40/64 ADZD 40/42 AEZD 50/8 AEZD50-6ADZD 50/8 ADZD50-6ADZD50-4ADZD 50/86 ADZD 50/84 ADZD 50/64 ADZD60-4ADZD60-6ADZD 60/8 ADZD 60/86 ADZD 60/84 A
ProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetailsProduktdetails
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
 • Na blok za zabilješke
Tip proizvoda Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator Aksijalni krovni ventilator
Broj artikla: 0087.0402 0087.0413 0087.0430 0087.0431 0087.0403 0087.0404 0087.405 0087.0414 0087.0415 0087.0416 0087.0434 0087.0435 0087.0436 0087.0406 0087.0407 0087.0417 0087.0418 0087.0419 0087.0439 0087.0440 0087.0441 0087.0408 0087.0409 0087.0420 0087.0421 0087.0422 0087.0423 0087.0444 0087.0445 0087.0446 0087.0410 0087.0411 0087.0424 0087.00425 0087.0426 0087.0448 0087.0449 0087.0450 0087.0429 0087.0428 0087.0427 0087.0452 0087.0453
Volumen zraka1.700 m³/h1.700 m³/h430 m³/h / 820 m³/h820 m³/h / 1.700 m³/h950 m³/h1.500 m³/h2.900 m³/h950 m³/h1.500 m³/h2.900 m³/h580 m³/h / 1.500 m³/h950 m³/h / 1.500 m³/h1.500 m³/h / 2.900 m³/h1.370 m³/h2.150 m³/h1.370 m³/h2.150 m³/h4.450 m³/h1.020 m³/h / 2.150 m³/h1.370 m³/h / 2.150 m³/h2.150 m³/h / 4.450 m³/h2.050 m³/h3.200 m³/h1.600 m³/h2.050 m³/h3.200 m³/h7.300 m³/h1.600 m³/h / 3.200 m³/h2.050 m³/h / 3.200 m³/h3.200 m³/h / 7.300 m³/h3.050 m³/h4.000 m³/h3.050 m³/h4.000 m³/h6.400 m³/h3.050 m³/h / 4.000 m³/h3.050 m³/h / 6.400 m³/h4.000 m³/h / 6.400 m³/h11.000 m³/h7.100 m³/h5.250 m³/h5.250 m³/h / 7.100 m³/h5.250 m³/h / 11.000 m³/h
Brzina2.850 1/min2.850 1/min715 1/min / 1.425 1/min1.425 1/min / 2.850 1/min930 1/min1.425 1/min2.850 1/min930 1/min1.425 1/min2.850 1/min715 1/min / 1.425 1/min930 1/min / 1.425 1/min1.425 1/min / 2.850 1/min930 1/min1.425 1/min930 1/min1.425 1/min2.850 1/min715 1/min / 1.425 1/min930 1/min / 1.425 1/min1.425 1/min / 2.850 1/min930 1/min1.425 1/min715 1/min930 1/min1.425 1/min2.850 1/min715 1/min / 1.425 1/min930 1/min / 1.425 1/min1.425 1/min / 2.850 1/min715 1/min930 1/min715 1/min930 1/min1.425 1/min715 1/min / 930 1/min715 1/min / 1.425 1/min930 1/min / 1.425 1/min1.425 1/min930 1/min715 1/min715 1/min / 930 1/min715 1/min / 1.425 1/min
Apsorpcija struje170 W220 W35 W / 85 W44 W / 245 W60 W100 W430 W70 W100 W400 W33 W / 105 W90 W / 115 W85 W / 500 W70 W140 W80 W130 W860 W40 W / 170 W110 W / 155 W180 W / 820 W100 W220 W75 W120 W220 W1.550 W50 W / 260 W150 W / 250 W260 W / 1.600 W110 W210 W130 W220 W620 W160 W / 300 W160 W / 700 W230 W / 590 W1.300 W500 W250 W330 W / 540 W320 W / 1.600 W
IMaks.0,75 A0,4 A0,1 A / 0,26 A0,1 A / 0,45 A0,3 A0,5 A2,1 A0,18 A0,3 A0,9 A0,1 A / 0,28 A0,37 A / 0,43 A0,28 A / 1,1 A0,35 A0,6 A0,2 A0,33 A1,9 A0,1 A / 0,35 A0,37 A / 0,45 A0,47 A / 1,6 A0,5 A1 A0,2 A0,3 A0,55 A2,9 A0,2 A / 0,6 A0,35 A / 0,52 A0,9 A / 3 A0,55 A1,1 A0,55 A0,65 A1,1 A0,5 A / 0,95 A0,55 A / 1,6 A0,6 A / 1,2 A2,5 A0,95 A0,7 A1 A / 1,6 A1,1 A / 3,4 A
Vrsta zaštiteIP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55IP 55
Moguća promjena pola---------------------------
Mjesto ugradnjeKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrovKrov
Položaj za ugradnjuokomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomitookomito
MaterijalČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčaniČelični lim, pocinčani
Težina12,511,5121214,514,518,414,514,517,81517,918,61818181826182124,5232321,823233725,926,136,832,432,63232,437,536,737,54054,8494952,654,5
Jedinica za pakiranje1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom1 kom

* Plave oznake ističu razlike među proizvodima.

Blok za zabilješke
Upit
Usporedba proizvoda
Blok za zabilješke nudi mogućnost da na jednom mjestu skupljate sve proizvode koje želite. Blok za zabilješke može mijenjati kako to želite. Možete promijeniti količinu i poziciju proizvoda, ponovno promijeniti stranicu proizvoda, podatkovne preuzeti listove proizvoda, izbrisati pozicije i proizvode i označiti ih kao opciju. Blok za zabilješke možete spremiti na lokalno računalo i kasnije ponovno pozvati za dodatne izmjene. S završenim blokom za zabilješke možete preuzeti tekstove za javni natječaj svih spremljenih proizvoda, izraditi upit ili usporediti proizvode.
Sortiraj Tip proizvoda Naziv Br. art. PDF Asortiman Kataloška cijena * (EUR) Količina Opcija Ukupni bruto iznos (EUR)
Na bloku za zabilješke nema proizvoda
Spremi blok za zabilješke na lokalno računalo
Učitaj bloka za zabilješke s lokalnog računala

Pretraživanje

Ovdje možete pretraživati proizvode, dokumente, stranice sa sadržajima itd

Na ovoj web stranici postavljaju se kolačići, koji su iz tehničkih razloga neophodni kako bi korisnicima mogli da prikažemo našu ponudu. Također se postavlja kolačić, koji memorira vaše trenutačne postavke za zaštitu podataka (kolačić za odabir). S iznimkom gore spomenutog kolačića za odabir, kolačići koji nisu tehnički bitni i mehanizmi praćenja, koji nam omogućuju da Vam ponudimo optimalan korisnički ugođaj te ponude po vašoj mjeri (kolačići za marketing i mehanizmi za praćenje) bit će korišteni samo ako ste to prethodno dozvolili klikom na PRIHVATI. Detalje i mogućnosti u svezi s naknadnom izmjenom vaših postavki možete pronaći u našim postavkama za kolačiće.

PRIHVATI SVE KOLAČIĆE Nastavi s potrebnim kolačićima


Impresum | Zaštita podataka